Antonio Gramsci’nin Kuramında Faşizm Çözümlemeleri

Antonio Gramsci’nin Kuramında Faşizm Çözümlemeleri

Demirhan Fahri Erdem

Özet

Marksist düşünce geleneği içerisinde önemli bir yere sahip olan Antonio Gramsci, kuramsal açıdan faşizmin çözümlenmesine özgün ve önemli katkılarda bulunmuştur. Bu bağlamda Gramsci, I. Dünya Savaşı sonrası İtalyan siyasal yaşamında, faşizmin bir hareket olarak gelişmesi ve sonrasında iktidara gelmesini sağlayan konjonktürü siyasal ve sınıfsal bağlamda çözümlemiş, bu süreç boyunca küçük burjuvazinin oynadığı kritik role dikkat çekmiştir. Ayrıca yaptığı çözümlemeler doğrultusunda İtalya’daki faşistleşme sürecinin gelişimi hakkında bir takım öngörülerde de bulunmuştur. Gramsci kullandığı diyalektik yöntem doğrultusunda, faşizmin İtalya’daki gelişim sürecini çözümlerken, bunalım yaşayan İtalyan kapitalizminde burjuvazinin topluma dayattığı ikilikleri, faşist hareketin kendi içerisindeki farklı eğilimlerinden doğan ikilikleri ve komünistlerin faşizme karşı mücadelede kendi aralarındaki görüş farklılığından kaynaklanan ikilikleri yetkin biçimde ortaya koymuştur. Bu makale, faşizm üzerine düşünceleri günümüzde dahi önemini koruyan Gramsci’nin, faşizm çözümlemelerini konu edinmektedir.

Anahtar Kelimeler: Faşizm; Kapitalizmin Bunalımı; Tepki; Küçük Burjuvazi; İşçi Sınıfı

Bu makale 2079 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS