Amerika’dan Osmanlı Devleti’ne Ermeniler’in Geri Dönüşleri (1908-1914); Tâbiiyet, Emlâk ve Arazi Meselesi

Amerika’dan Osmanlı Devleti’ne Ermeniler’in Geri Dönüşleri (1908-1914); Tâbiiyet, Emlâk ve Arazi Meselesi

Hale Şıvgın , Meryem Günaydın

Özet

Amerika’nın sanayileşmesi karşısında geride kalan imparatorluklar buraya iş gücü sağlamaya başlamıştır. İktisâdi zafiyet Amerika’ya doğru itici bir güç meydana getirirken Amerika’nın müreffeh yaşam koşulları göçmenleri kendisine doğru çekmeye başlamıştır. 1908-1914 yıllarında, Osmanlı halklarının Amerika’ya göç hareketi yaklaşık 80-90 yıllık bir maziye sahiptir. Meşrutiyet’in ilanından sonra da bu göçler devam etmiştir. Ancak bu dönemde göçlerin bir başka özelliği evvelce göç edenlerin gittikleri yerlerden örneğin Rusya’dan, Amerika’dan Osmanlı topraklarına geri dönüşleridir. Özellikle Amerika’daki Ermeniler’i geri dönmeye teşvik etmek üzere Taşnak Partisi kampanyalar yürütmüştür. Bu çalışmada Meşrutiyet döneminde Ermeniler’in geri dönüş hareketinin neden ve hangi oranda gerçekleşmiş olduğu, ortaya çıkan tâbiiyyet, arazi ve emlâk meselesi incelenmiştir. Bu bağlamda İttihat ve Terakki Hükûmetinin göçe yaklaşımı ve uyguladığı siyaset anlaşılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İttihat ve Terakki; Amerika; Ermeni Göçmenler; Geri dönüş kampanyaları; Tâbiiyyet, Emlâk ve Arazi Meselesi

Bu makale 1655 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS