The Role of Para-Governmental and Paramilitary Organizations in the International Political Economy of Iran

The Role of Para-Governmental and Paramilitary Organizations in the International Political Economy of Iran

Engin Sune

Özet

Bu çalışma İran’daki dini ve devrimci vakıfların ve Devrim Muhafızları’nın oluşturduğu paramiliter
örgütlerin ekonomi ve siyasi alan üzerindeki etkilerine odaklanarak İran ekonomisinin uluslararasılaşması
sürecini incelemektedir. Özellikle uluslararası yaptırımlara odaklanarak İran’ın izole bir ekonomik
sistem içerisinde iktisadi faaliyet yürüttüğü iddiasının aksine, bu çalışma İran’ın kamusal ve özel alan
arasına sıkışmış olan bu kurumlar güdümünde uluslararası ekonomik sisteme eklemlendiğini öne sürmektedir.
İran devlet yapısının bu kurumlar ile kurmuş olduğu karşılıklı bağımlılık ilişkisinin, devletin
neoliberal bir gündem ekseninde yapısal dönüşümler gerçekleştirerek sermayenin farklı fraksiyonlarına
eşit mesafede durmasının önünü tıkadığı ortaya konulmaktadır. Bu sebeple bu çalışma İran’ın uluslararası
iktisadi politikasının anlaşılmasında bu vakıfların ve paramiliter örgütlerin önemini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Bu makale 1831 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2023 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS