XVIII. ve XIX. Yüzyıllarda Kıbrıs Hala Sultan Evkafı Mütevellileri (1722-1878)

XVIII. ve XIX. Yüzyıllarda Kıbrıs Hala Sultan Evkafı Mütevellileri (1722-1878)

Mehmet DEMİRYÜREK

Özet

Hz. Muhammed’in süt halası olan Ummül Haram bint-i Milhan el-Ensariye 649 yılında Müslümanların
Kıbrıs’a yaptığı ilk sefer sırasında Kıbrıs’ta şehit olmuştur. Kıbrıs’ın Larnaka şehrinde bulunan
mezarının olduğu yere sonradan bir türbe inşa edilmiş ve o Kıbrıslı Türkler tarafından “Hala Sultan”
olarak adlandırılmıştır. Türbenin inşa yeri ve tarihi tam olarak bilinmese de Kıbrıs’ın fethinden sonra
Osmanlılar buraya özel bir önem vermişler ve 1601’den itibaren Kıbrıs’ta kurulan vakıf kurucuları
tarafından türbe için gelir kaynakları tahsis edilmiştir.
1601’den itibaren Kıbrıs’taki bazı vâkıflar tarafından türbe için birçok gelir kaynağı tahsis
edilmesine rağmen Hala Sultan Tekkesi Vakfı ve mütevellileri XVIII. Yüzyılın ilk yarısında ortaya
çıkmıştır. Hala Sultan Tekkesi mütevellilerinin temel görevi vakfın gelir kaynaklarını korumak ve arttırmaktı.
Bu çalışmanın amacı 1720’lerden başlayarak 1878 yılına kadar geçen dönemde tekkenin
mütevellilerini ortaya çıkarıp çalışmalarını değerlendirerek Kıbrıs Tarihi’ne katkıda bulunmaktır.

Anahtar Kelimeler:

Bu makale 1798 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2023 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS