Hitit Metinlerinde Geçen Hatti Tanrısı: “Šımmıšu/ Šımešu/ Šımšu/Šımıšu”

Hitit Metinlerinde Geçen Hatti Tanrısı: “Šımmıšu/ Šımešu/ Šımšu/Šımıšu”

Nursel ASLANTÜRK

Özet

Çok tanrılı bir inanışa sahip olan Hint-Avrupalı kavim Hititler’in; dini inançlarına ve ritüellerine çok
önem verdikleri Hitit çiviyazılı belgelerden öğrenilmektedir. Başta Boğazköy olmak üzere Hitit yerleşim
yerlerinde gün yüzüne çıkartılan Hitit tabletlerinin büyük bir çoğunluğunun dini içerikli olması
da Hititler’in teokratik bir devlet yönetimine sahip olduğunu göstermektedir. “Bin tanrılı” bir toplum
olarak tanımlanan Hititler, tanrılarını insan şeklinde tasavvur etmişlerdir. Hitit dini inancına göre
tanrılar yerler, içerler, öfkelenirler, evlenirler ve savaşırlardı. Her tanrının veya tanrıçanın da Hitit
pantheonunda ayrı bir yeri ve görevi vardı. Bu çalışma; Hitit tanrılar topluluğunun bir üyesi olan Tanrı
Šimmišu/Šimmešu’nun kökenini, adının geçtiği Hitit çiviyazılı metin yerlerini, daha önce yapılan
filolojik ve etimolojik değerlendirmeleri esas alarak tanrının adının anlamını, tanrılar topluluğundaki
yerini, önemini ve nasıl kutsanıldığını Hitit çiviyazılı belgelerden elde edilen veriler doğrultusunda ortaya
koymayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Bu makale 2011 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2023 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS