AKP Döneminde (2002-2019) Türk Dış Politikasında Değişen Dengeleme Davranışları

AKP Döneminde (2002-2019) Türk Dış Politikasında Değişen Dengeleme Davranışları

Oktay BİNGÖL

Özet

Devletlerin dış politikaları ve bunları gerçekleştirmek için uyguladıkları stratejiler sabit değildir. Uluslararası ve iç dinamikler değiştiğinde politikalar ve stratejiler de değişime tabii olur. Bu değişimde sistemik faktörlerin rolü olmakla birlikte, hükümet ve rejim değişiklikleri çoğu zaman başat faktör olarak öne çıkar. Türkiye’de 2002’de iktidara gelen AKP’nin 17 yıllık döneminde dış politikanın hedeflerinde ve vasıtalarında önemli değişimler yaşanmıştır. Türkiye gibi orta büyüklükteki devletlerin dış politika uygulama vasıtaları arasında dengeleme davranışları önemli bir yer tutar. Bu makalede Türkiye’de dış politikanın değişim süreci incelenirken değişen dengeleme davranışları ve stratejileri vurgulanmaktadır. Bu bağlamda makalenin birinci bölümünde, dış politikada dengeleme davranışları kavramsal boyutuyla incelenmektedir. İkinci bölümde, yeni bir hükümetin dış politikayı yeniden şekillendirme süreci ve dinamikleri analiz edilmektedir. Son bölümde ise Türkiye’de dış politikanın yeniden oluşturulmasında değişen dengeleme davranışları 2002-2019 dönemine odaklanarak tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Bu makale 1697 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2023 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS