Görünüşü Kurtarmak: Devlet-Grup İlişkilerinde İtibarın Önemi

Görünüşü Kurtarmak: Devlet-Grup İlişkilerinde İtibarın Önemi

Kürşad TURAN

Özet

Geçtiğimiz otuz yılda çatışma modellerinde asimetrik çatışmaların giderek artan bir biçimde norm haline geldiği bir değişime şahit olduk. Bu çalışma asimetrik çatışmalarda karar alma sürecine ilişkin önceki çalışmalara dayanarak, tarafların çatışma davranışlarını alandaki iki egemen görüşü, yani itibar hipotezi ve kapasite/çıkar hipotezini karşılaştırarak ele almaktadır. İtibar hipotezinin, devletlerarası çatışmalarda, geçmişteki kötü performansından daha faydalı olduğunu ileri sürerken, asimetrik çatışmalarda karar alma sürecinin açıklanmasında tek bir hipotezin yeterli olmayacağı görüşündeyim. Bu tür çatışmalarda aktörler arasında güç ve statü dağılımındaki olağan eşitsizlik, onların farklı hedeflere sahip olmasına ve farklı stratejileri benimsemesine neden olmuştur. Sonuç olarak, farklı aktörlere farklı hipotezler uygulanabilir. Özellikle, taraflardan daha güçlü olan devlet, halihazırdaki ve gelecek tehditlere karşı itibarını korumayı hedefler. Öte yandan, karşı grup genellikle daha zayıf olan taraftır ve tercih ve stratejileri erişebildiği kaynaklar ile sınırlandırılmıştır. Bu durum onların kapasite/çıkar hipotezine göre
hareket etmeye itmektedir

Anahtar Kelimeler:

Bu makale 1386 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2023 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS