Dünya Savaşı Nasıl Çıkar? İkili Kriz İlişkilerinin (Aktör Çiftleri) Yayılması Üzerinden Dünya Savaşı Olgusunun Uluslararası İlişkilerin Ampirik Bulgularıyla Açıklanması

Dünya Savaşı Nasıl Çıkar? İkili Kriz İlişkilerinin (Aktör Çiftleri) Yayılması Üzerinden Dünya Savaşı Olgusunun Uluslararası İlişkilerin Ampirik Bulgularıyla Açıklanması

Öner AKGÜL

Özet

Bu çalışma, dünya savaşı olgusunun sistem düzeyinde analizi yerine, aktör çiftlerinin kriz ilişkileri¬nin yayılarak bir dünya savaşına nasıl ilerlediğini, ampirik uluslararası ilişkiler teorisinin bulgula¬rına dayanarak hazırlanmıştır. Bu bağlamda bir aktör çiftinin arasında yaşanan toprağa dayalı bir uyuşmazlık, bunların sınır komşusu olma durumu, önceden aynı konuda çatışmaları, rekabet halinde olmaları gibi durumlar o aktör çiftinin savaş yatkınlığını artırmaktadır. Başat devletlerin çatışan bir aktör çiftinin krizine taraf olmaları, ittifak ilişkileri, yaklaşık güç denklikleri ve belirsizlik durumları ise bu aktör çiftinin savaşının hızla yayılarak bir dünya savaşının çıkma ihtimalini artırmaktadır. Tarihte nadir de görülse iki devletin kriz ilişkisinin, sistem geneline yayılarak bir dünya savaşı meydana getirme ihtimali mümkündür.

Anahtar Kelimeler:

Bu makale 1731 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2023 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS