Türkiye’nin Orta Doğu’da Bölgesel Güç Statüsü Arayışındaki İki Aşama: Bütünleşik Rol-Statü Arayışı Yaklaşımı

Türkiye’nin Orta Doğu’da Bölgesel Güç Statüsü Arayışındaki İki Aşama: Bütünleşik Rol-Statü Arayışı Yaklaşımı

Tayyar ARI , Omar MUNASSAR

Özet

2002 yılından bu yana Türkiye, tarihsel miras ve liberal tecrübe iddiası temelinde bölgesellik rolünü vurgulayarak Orta Doğu’da bölgesel güç statüsü elde etmeye çalışmaktadır. Bu çalışma, teorik çerçevede rol teorisi ile statü arayışı (status-seeking) teorisini bir araya getirerek ve bunlar arasındaki ilişkiyi ele alarak bölgesel güç literatürüne katkı yapmayı hedeflemektedir. Bu bütünleşik yaklaşım, bölgesel güç olmayan çalışanlar aktörlerin rol eğilimleri ve bölgesel karşı-rollerin, bölgesel bir gücün belli bir bölgedeki hiyerarşi içerisindeki statüsünü tanımladığını ileri sürmektedir. Çalışma, bu yaklaşımından yararlanarak Arap Baharı öncesi ve sonrası dönemde, Türkiye’nin Orta Doğu’daki bölgesel güç olma arayışındaki dalgalanmaları incelemektedir. Türkiye, 2002-2011 yılları arasındaki ilk aşamada bölgesel işbirliği rolünü oynayabilmiştir ve bölgesel güç statüsünü geliştirmiştir ancak Arap Baharı sonrasında bu rolü oynama konusunda zorluklar yaşamıştır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Rol, Statü Arayışı, Arap Baharı, Orta Doğu

Bu makale 697 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS