Değişim ile Kemalist Siyasal Kültüre Geri Dönüş Arasında Sıkışmışlık: Arap Baharı Bağlamında Ak Parti Dış Politikasının İki Hikayesi

Değişim ile Kemalist Siyasal Kültüre Geri Dönüş Arasında Sıkışmışlık: Arap Baharı Bağlamında Ak Parti Dış Politikasının İki Hikayesi

Rıdvan KALAYCI , Ünal TÜYSÜZ

Özet

Bu çalışma, ‘değişim’ ve ‘yenilik’ rüzgârıyla siyaset sahnesine çıkan AK Parti’nin, Arap Baharı öncesinde ve sonrasında Türkiye siyasetini dizayn etmesiyle ve uyguladığı dış politikayla ilgilidir. Bu bağlamda mevcut çalışma AK Parti’nin Arap Baharı öncesinde Kemalist siyasal kültürün temel paradigmalarını yeniden yorumladığı ve dış politikasını bu dinamikler üzerine şekillendirdiği, ancak Arap Baharıyla birlikte geleneksel çizgiye doğru bir kayma yaşadığını ileri sürmektedir. Söz konusu argümanı somutlaştırmak adına AK Parti dönemi siyasal kültür-dış politika ilişkisi detaylı bir şekilde irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler: AK Parti, Türk Dış Politikası, Arap Baharı, Kemalist Siyasal Kültür, Değişim

Bu makale 392 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS