Vekâlet Savaşında Yanlış Hesap: Suriye İç Savaşında Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya’ya Neoklasik Realist Perspektiften Bakış

Vekâlet Savaşında Yanlış Hesap: Suriye İç Savaşında Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya’ya Neoklasik Realist Perspektiften Bakış

Osman ŞEN , Mehmet ŞAHİN

Özet

Bu makale dünyadaki en büyük askeri güç olan Amerika Birleşik Devletleri’nin Suriye İç Savaşında nasıl masanın dışına itildiğini, dünyanın gerileyen gücü Rusya’nın ise tam ters şekilde nasıl tek aktör haline geldiği sorusunu çözmeyi amaçlamaktadır. Makale bu soruya neoklasik realist bakış açısıyla cevap verecektir. Buna göre devletler her zaman rasyonel davranmazlar. Yanlış hesap sonucu başarısız olabilirler. Bu bakımdan ABD de Suriye’deki iç savaşı ve politikayı yanlış hesaplamıştır. Buna karşılık, Rusya stratejik kültürüne uygun olarak sahada ve diplomaside hakim hale gelmiştir. Bağımsız değişken olan sistemik uyarıcılar her iki ülkeyi de ittifaklara zorlamıştır. Ara değişken olan iç aktörler ise her iki ülkenin farklı istikametlerde davranamsını sağlamıştır. ABD siyasi eliti bölünmüş bir yapıda olduğu için yanlış hesap yapılmış, Rus eliti ise daha birlik olması dolayısıyla etkili sonuçlar elde etmiştir.

Anahtar Kelimeler: Suriye İç Savaşı, Neoklasik Realizm, Yanlış Hesaplama

Bu makale 355 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS