Amerikan Basınında Demokrat Parti, Başbakan Adnan Menderes ve Türk Amerikan İlişkileri Üzerine Bazı Notlar (1950-1955)

Amerikan Basınında Demokrat Parti, Başbakan Adnan Menderes ve Türk Amerikan İlişkileri Üzerine Bazı Notlar (1950-1955)

Meral KUZGUN

Özet

Atatürk’ün ölümünden sonra 1950 yılına kadar Türkiye’de iktidarı elinde bulunduran CHP yönetiminin ülke içinde uyguladığı laik eksenli politikalar, Anadolu halkının büyük bir kesimini rahatsız etmiştir. II. Dünya Savaşı boyunca ülkede alınan sıkı ekonomik tedbirler halkı bunaltmıştır. Bu şartlar altında Anadolu halkının özellikle tarımla uğraşan muhafazakâr kesimin desteğini alan Demokrat Parti, 14 Mayıs 1950 tarihinde iktidara gelmiştir. Bu gelişmelere ilave olarak, Sovyetler Birliği’nin Türkiye’nin toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına aykırı istekleri, Türk Amerikan ilişkilerinin gelişmesine neden olmuştur. İkili ilişkilerin geliştiği bu dönemde Amerikan basını, Demokrat Parti’nin icraatlarına, Adnan Menderes’e ve Türk Amerikan ilişkilerine sık sık yer vermiştir. Bu çalışmamızda amacımız; Demokrat Parti’nin iktidara geliş sürecini ekonomik, siyasi, dini açılardan ele almak, Sovyet tehlikesine karşı giderek artan Türk Amerikan ilişkilerini ve bu ilişkilerin Amerikan basınındaki yansımalarını Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi belgeleri ve The New Times gazetesi ışığında ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler: Amerikan Basını, Demokrat Parti, Adnan Menderes, Türk Amerikan İlişkileri

Bu makale 387 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS