Özet

Değerli “Gazi Akademik Bakış Dergisi” okuyucuları,

14. yılımızda 28. kez sizlerle buluşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Pandemi sürecinin yarattığı zorluklar devam ediyor. Bu salgının zorlukları altında 28. sayıyı hazırlayıp ilginize sunuyoruz. Bu sayıya da katkı sağlayan editör kurulu, yazı kurulu, yayın kurulu, danışma kurulu ve dergi temsilcilerimiz ile hakemlik yapma fedakârlığını yapan uzmanlarımız ve yazarlarımıza çok teşekkürler ediyoruz. Alanın uzmanlarının inceleyerek “yayımlanabilir” onayı verdiği, kör hakemlik süreçlerinin tamamlanmasının ardından yayın kurulumuzun son kararı ile onaylanmış 14 Türkçe ve İngilizce makale ve 1 de kitap tanıtımı bulunmaktadır. Bu makalelerin 5’i Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında, 9’u tarih alanındadır. Uluslararası ilişkiler ve Siyaset Bilimi alanlarındaki makaleler Dış Politika, Bölgesel Çalışmalar, Askerî İlişkiler ve Hükûmetler alanlarındadır. Tarih alanındaki makaleler ise dönem olarak Büyük Selçuklu ve Osmanlı imparatorlukları ile Türkiye Cumhuriyeti devirlerindeki siyasî, iktisadî, askerî ve kültürel konularını kapsamaktadır. Diğer bir makalede ise “Erken Modern Dönemde”, “Kölelik” konusu işlenmiştir. Doç. Dr. Şafak Oğuz ve Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, “INF Sözleşmesinin Sonu: Yeni Bir Soğuk Savaş Dönemine mi Giriyoruz?” başlıklı makalede 1987 yılında ABD ve Rusya arasında imzalanan ve orta menzilli füzelerin geliştirilmesi, denenmesi ve konuşlandırılmasını yasaklayan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Sözleşmesinin yürürlükten kaldırılmasının muhtemel sonuçlarını analiz etmektedir. Dr. Murat Kasapsaraçoğlu, “Amerikan Belgelerinde Türkiye’nin İç Politikası: Ecevit ve Demirel Hükümetleri Dönemi (1974 - 1980)” başlıklı makalesinde 1973 seçimlerinden 12 Eylül 1980 darbesine kadar geçen süreç “Ortanın Solu” sloganıyla seçimlerden birinci parti olarak çıkan ancak tek başına hükümet kurabilecek meclis çoğunluğuna sahip olmayan Ecevit’in Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile Demirel’in Adalet Partisi (AP) arasında kıyasıya bir mücadelelerinin Amerikan belgelerine yansımasını çalışma konusu yapmıştır. Doktora Öğrencisi Samet Yüce ve Doç. Dr. Philipp O. AMOUR, “Rusya’nın Dengeleme Oyununa Dönüşü” adlı çalışmalarında, Arap Baharı sonrası Suriye ve Libya’da Rusya’nın yürüttüğü “dengeleme oyunu”yla kendi nüfuzunu artırma ve Amerika’nın nüfuzunu dizginleme siyasetini yazmışlardır. Dr. Aydın Yiğit, “Türk Basınına Göre Geçici Irak Hükümet Konseyi’nin Oluşum Sürecinde Irak Türkmenleri ve Türkiye” başlıklı makalesinde, ABD ve Koalisyon Güçleri, 2003 Irak Savaşı’nda, savaşa girmeme kararı alan Türkiye’nin yerine Iraklı muhalif gruplarla birlikte hareket ettiğine vurgu yaparak Türkiye’nin 1 Mart Tezkeresini reddetmesinden sonra Irak’ta kurulan hükûmetlerde Türkmenlere yönelik gözardı siyasetini çalışmıştır. Dr. Resul Alkan ise 1925-1939 yılları arasında Türkiye‘deki Alman elçiliğindeki görevli askerî ataşenin dışında, 36 Alman subayın Türk Kara ve Deniz Harp Okullarındaki faaliyetlerini, General Hilmar von Mittelberger örneklemi üzerinden incelemiştir. Doç. Dr. Ahmet Köksal, “İttifakın Bedeli: Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Kamuoyunda Rus Karadeniz Filosu Sorunu” başlığı altında Rusya’nın Karadeniz filosunun Almanlar ve müttefikleri için bir ganimet hükmünde oluşunu, tarihsel süreç ve devletler hukuku gibi meseler üzerinden değerlendirmiştir. Doç. Dr. Abdurrahman Bozkurt, “I. Dünya Savaşı’ndan Önce Türk Boğazlarına Yönelik Rus Talepleri”ne karşı dönemin diğer sömürgeci devleti İngiltere’nin 1908-1914 yılları arasındaki siyasetini inceleme konusu yapmıştır. Dr. Igor Josipović ve Öğretim Görevlisi Marko Vujeva, “Erken Modern Dönem Üç Köşeli Ticarette İktisadi Açıdan Kölelik” başlığı altında, kölelik ve köle emeğinin ve plantasyon ekonomisinin üç köşeli uluslararası ticaretin verimliliği üzerindeki etkisini analiz etmişlerdir. Doç. Dr. Ercan Karakoç ve Doktora Öğrencisi Gökhan Durak, Sultan Abdüzaziz Dönemi’nin Amerikan Basınına yansımasını çalışma konusu yapmışlardır. Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Osmanlı döneminde Ermeni Cemaatinden Avakoğlu Serkis Ağa ve ailesinin Fransa, İngiltere ve Hollanda devletlerinin konsoloslarına bağlı olarak tercümanlık görevlerini incelemişlerdir. Dr. Sinan Tarifçi, Büyük Selçuklu İmparatorluğu devrinde kadılarının maaşları, gelir kaynakları ve oluşan birikimleri üzerine bir araştırma yapmıştır. Prof. Dr. Mehmet Ak, Batılı Seyyahların, seyahatnâmelerini kullanarak, Ankara Tiftik keçisinin, bütün yönlerini ve yurt dışına çıkarılıp götürüldükleri ülkelerde üretimlerini bütüncül bir yaklaşımla incelemiştir. Dr. Esin Yüzbaşı ve Prof. Dr. Bayram Akça, 1923-1980 yılları arasında gül, gülyağı üreticiliği ve halı dokuma eksenli Isparta Sanayisininin gelişmesi ve Isparta’nın Türk ekonomisine katkılarını ele almışlardır. Dr. İbrahim İrdem ve Asilkan Lenger ise Türkiye Cumhuriyeti devrinde, Türkiye’nin modernleşme çabası bağlamında, şehirlerdeki yeni imar planları, 1923-1950 yılları arasında Ankara örneği üzerinde bir çalışma yapmışlardır. Makalelerimizin ardından bu sayımızda ayrıca Doç. Dr. Yücel Güçlü’nün bir kitap değerlendirmesi yer almaktadır. Güçlü’nün değerlendirmiş olduğu kitap Necla Günay tarafından yazılan “Zoraki İttifaktan Yol Ayrımına İttihat-Terakki ve Ermeniler” başlıklı eserdir. Netice itibarıyla 14 makale ve 1 kitap değerlendirmesinden oluşan dolu dolu bir sayı ile tekrar karşınızdayız.

Gazi Akademik Bakış akademik etik değerlerini benimsemiş ve bu değerleri kendine ilke edinmiş iddialı bir dergidir. Bu sebeple bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemlerle mücadele etmiş ve bundan sonra da etmeye devam edecektir. Dergimiz Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’nin (https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Kurumsal/mevzuat/bilimsel-arastirma-ve-etik-yonetmeligi.aspx) ikinci Bölümü olan Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler başlığı altında belirtilen kurallara uymaya azami dikkat göstermektedir.

Saygılarımızla…
Gazi Akademik Bakış Dergisi Editörler Heyeti

Anahtar Kelimeler: Editörden

Bu makale 692 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2022 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS