Economic Aspects of Slavery in the Triangular Trade in the Early Modern Period

Economic Aspects of Slavery in the Triangular Trade in the Early Modern Period

Igor JOSIPOVIĆ , Marko VUJEVA

Özet

Uygarlık tarihi kadar eski olan kölelik Erken Modern Dönemde Coğrafi Keşiflerle birlikte yaygınlaşmış, buna paralel olarak köle ticaretinde büyük artış yaşanmıştır. Orta ve Kuzey Amerika’daki yeni fethedilen toprakları mümkün olan en karlı şekilde kullanmanın yollarını arayan zamanın Avrupalı Sömürgeci Devletleri, bu bölgelerin ekonomik potansiyelini ortaya çıkarmak için köle emeğine dayalı plantasyon ekonomisini hayata geçirdiler. Ekonomik faaliyetlerdeki artışın işgücüne olan ihtiyacı arttırması, sömürgeci ülkeleri üç köşeli ticarete yöneltti. Afrika’dan Yeni Dünya’daki plantasyonlara getirilen kölelerin emekleriyle üretilen şeker, pamuk ve çivit gibi ürünler Avrupa’ya gelirken, kolonilerde kıt olan neredeyse tüm ürünler de Avrupa’dan ithal edildi. Bunun neticesinde sömürgeci ülkelerin büyük karlar elde ettiği bir yapı ortaya çıktı. Bir yandan da uluslararası ticaret gelişmeye başladı. Bu makalenin amacı, köle emeğinin ve plantasyon ekonomisinin üç köşeli uluslararası ticaretin verimliliği üzerindeki etkisini analiz etmektir.

Anahtar Kelimeler:

Bu makale 708 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2022 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS