The Reign of Sultan Abdulaziz in the American Press

The Reign of Sultan Abdulaziz in the American Press

Ercan KARAKOÇ , Gökhan DURAK

Özet

Sultan Abdülaziz, Osmanlı Devleti’nin siyasi ve ekonomik yönden zorlu bir döneminde tahtta geçti. 19’uncu yüzyıl boyunca imparatorluk Balkan coğrafyasında ve özellikle Eflak-Boğdan bölgesinde yaşanan isyanlar nedeniyle dağılma noktasına gelmişti. Devletin maliyesi neredeyse çökmüştü. Dâhilde ise Genç Osmanlıların etkisiyle önemli bir muhalefet cephesi oluşmuştu. Bu muhalefet zamanla askeri ve siyasi bürokrasi içerisinde güçlendi ve Abdülaziz’in tahtan indirilip V. Murad’ın padişah olmasında kritik bir rol oynadı. Bu çalışmada Abdülaziz döneminde gerçekleşen önemli olaylar ile tahtan indirilmesi sonrasında yaşanan hadiselerin bazı Amerikan gazeteleri ile Amerikan Dışişleri kaynaklarında nasıl yer aldığı incelenmiştir. İmparatorluğun son dönemi farklı belgelerle Osmanlı tarihine yeni bir bakış açısı kazandırılarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Bu makale 608 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2022 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS