1923-1980 Yılları Arasında Isparta Sanayisi ve Ekonomiye Katkıları

1923-1980 Yılları Arasında Isparta Sanayisi ve Ekonomiye Katkıları

Esin YÜZBAŞI , Bayram AKÇA

Özet

Bu çalışmada, Isparta’nın 1923-1980 yılları arasındaki sanayi faaliyetleri ve bunların Isparta ekonomisine sağladığı katkılar incelenmiştir. Isparta sanayisinde, gülcülük, gülyağcılık ve halı dokuma sektörleri şehrin ekonomisine yön vermiştir. Bunların yanında Isparta’da eski yöntemlerle yapılan küçük el sanatları; dokumacılık, dericilik, kunduracılık, bakırcılık, urgancılık-mutaflık ve nalbantlık varlığını sürdürmüş fakat sanayileşme ile küçük el sanatlarının ekonomiye etkisi azalmıştır. Cumhuriyet döneminde Türkiye’de uygulanan iktisat politikaları sayesinde, 1923-1980 yılları arasında Isparta’da önemli fabrikalar kurulmuştur. Özellikle 1970’ten itibaren farklı sanayi sektörleri gelişmiş, çimento, yem, orman ürünleri işleme, bisküvi, meyve suyu, konfeksiyon fabrikaları açılmış ve bunlar sayesinde Isparta’nın ihracat yaptığı ürün sayısı ve sanayiye bağlı gayrisafi milli gelir düzeyi artmıştır. Isparta sanayisinde önemli bir yer tutan bu fabrikalar hem şehrin ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlamıştır. Cumhuriyet döneminde Türkiye’de uygulanan ekonomi politikaları sayesinde sanayileşme artmış ve 1978 yılına gelindiğinde; Isparta sanayisinin il gayri safi milli hasılası üzerindeki payı %15,1’e yükselmiş ve Isparta sanayisi bu oran ile tarım sektörünün %25,1’lik payından sonra şehrin ekonomisine en çok katkı sağlayan ikinci alan olmuştur.

Anahtar Kelimeler:

Bu makale 680 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2022 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS