Özet

Değerli “Gazi Akademik Bakış Dergisi” okuyucuları,
On beşinci yılımızda otuzuncu kez sizlerle buluşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Tüm dünya gibi biz de Covid-19 pandemisinin getirdiği olumsuz koşulları yavaş yavaş geride bırakıyor ve normal hayat şartlarına geri dönüyoruz. Bu bağlamda iki sene gibi uzun bir aranın ardından dergimizin editörler kurulu toplantısını yüz yüze gerçekleştirdik ve birbirinden değerli on yedi eserin elinizde mtuttuğunuz bu sayıda yayınlanmasına karar verdik. Her zaman olduğu gibi bu sayımızda yayınlanan eserler de alan uzmanları tarafından kör hakemlik yoluyla titizlikle incelendi. Yayın kurulumuzun son kararı ile onaylanmış olan bu on yedi eser içinde on bir Türkçe, beş İngilizce makale ve bir adet kitap değerlendirmesi bulunmaktadır. Bu makalelerin yedisi tarih, altısı Uluslararası İlişkiler, ikisi Siyaset Bilimi ve biri de Arkeoloji alanındadır.

Tarih alanındaki ilk makalemizde Doç. Dr. Mustafa BOSTANCI Cidde Anlaşması’nın imzalanmasına giden süreçte İngiltere ile İbn-i Suud arasındaki görüşmeleri İngiliz arşiv belgelerine göre aydınlatılmaya ve değerlendirilmeye çalışmıştır. Arkeoloji alanındaki makalede Doç. Dr. Kürşat KOÇAK ve Prof. Dr. L. Gürkan GÖKÇEK Bilge Kağan Anıt Alanı Kazı Çalışmalarını ele almıştır. Bu sayının tarih alanındaki ikinci makalesinde Doç. Dr. Feyza KURNAZ ŞAHİN Türkiye’nin Balkan Ülkeleri ile dış ticaretini geliştirmeye yönelik faaliyetleri bağlamında 1929-1943 yılları arasında Selanik, Belgrad ve Filibe’deki sergi, fuar ve panayırlarına katılımını ele almıştır. Tarih alanındaki bir diğer makalede Dr. Mehmet Erkan KILLIOĞLU Basmacı İsyanı üzerinden 1925-1926 Sovyet-Afgan sınır anlaşmazlığını ele almaktadır. Uluslararası İlişkiler alanından ilk makalemizde Doç. Dr. Göktürk Tüysüzoğlu Uluslararası İlişkiler’in neoklasik realizm teorisine başvurarak Küçük Devlet Yaklaşımı çerçevesinde Kosova dış politikasını Değerlendirilmektedir. Uluslararası İlişkiler/Dış Politika alanındaki bir diğer makalede Doç. Dr. Gültekin K. BİRLİK, İspanya İç Savaşı sırasında Türkiye’nin uyguladığı dış politikayı Atatürk dönemi dış politikasında Barış İlkesinin uygulanmasına bir örnek olarak tartışmaktadır. Tarih alanındaki bir diğer makalede Dr. Züriye Oruç, cariye kökenli bir Selçuklu hatunu olan Seferiyye Hâtun’u ele almıştır. Tarih/ İktisat Tarihi alanındaki bir diğer makalede Doç. Dr. Özgür TEOMAN ve Dr. Cumali BOZPİNAR Dönemsel Analiz yöntemi ile Osmanlı Bursa’sında ipek sektörünün gelişimini ele almaktadır. Dergimizin Tarih alanındaki bir diğer makalesinde Araştırma Görevlisi Ahmet İlker BAŞ muhallefat defterleri ve çiftlik devir kayıtları üzerinden Rusçuk’taki çiftliklerin yapısını ve üretim faaliyetleri tanımlamakta ve çiftlik satışlarında etkili olan motivasyonları tartışmaktadır. Uluslararası İlişkiler alanından bir diğer makalemizde Doç. Dr. Ayça EMİNOĞLU ve Araştırma Görevlisi Bahar KÖSE Liberal Barış İnşası ve Geleneksel Çatışma Çözme yaklaşımlarının Hibrit Barış Modeli oluşturma potansiyelini Ubuntu örneği üzerinden değerlendirmektedir. Tarih alanındaki bir diğer makalemizde Doç. Dr. Burcu KURT, II. Abdülhamid ve II. Meşrutiyet dönemlerine Güney Marmara Adaları merkezli olarak yapılan kaçak silah ticaretini, nedenlerini ve bu ticareti önlemek için Osmanlı siyasi ve idari mercilerinin girişimlerini mercek altına almaktadır. Uluslararası İlişkiler/Dış Politika alanındaki bir diğer makalede Doç. Dr. İsmail AKDOĞAN ve Araştırma Görevlisi Furkan POLAT, AKP Döneminde Türkiye’nin Orta Doğu’da değişen angajmanını tartışmaktadır. Yine Uluslararası İlişkiler alanından bir diğer makalede Prof. Dr. Sertif DEMİR ve Doç. Dr. R. Dilek KOÇAK, Küreselleşmenin yükselişinin ve gerilemesinin analiz etmektedir. Siyaset Bilimi alanından olan makalesinde Doç. Dr. Oktay BİNGÖL PKK ile Barış Sürecinin (2013-2015) başarısızlığını Olgunlaşma Teorisi bağlamında analiz etmektedir. Uluslararası İlişkiler alanından diğer bir makalemizde Dr. Bahar ÖZSOY, Doç. Dr. Esra Banu SİPAHİ ve Doç. Dr. Yusuf SAYIN Orta Asya’da enerji politikaları ve küresel rekabet bağlamında Türkiye’nin rolünü tartışmaktadır. Araştırma makalelerinin sonuncusunda ise yine Uluslararası İlişkiler alanından. Dr. Dilek Canyurt makalesinde, Olasılık Teorisi bağlamında Hafız Esad’ın kararlarını analiz etmektedir. Son olarak da Dr. Arda Özkan dergimizin bu sayısı için Michael E. Smith’in Uluslararası Güvenlik kitabını incelemiştir.

Gazi Akademik Bakış akademik etik değerlerini benimsemiş ve bu değerleri kendine ilke edinmiş bir dergidir. Bu sebeple bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemlerle mücadele etmiş ve bundan sonra da etmeye devam edecektir. Bu aykırı eylemlerden bir tanesi de intihaldir. Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’nin (https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Kurumsal/mevzuat/bilimsel-arastirma-ve-etik-yonetmeligi. aspx) İkinci Bölümü olan Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler başlığı altında belirtildiği üzere Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemlerin başında intihal, sahtecilik, çarpıtma, tekrar yayım, dilimleme, haksız yazarlık gelmektedir. Bu bağlamda Gazi Akademik Bakış Dergisi bu tür eylemlerle mücadele için gerekeni yapmaktadır.
Saygılarımızla
Editör

Anahtar Kelimeler:

Bu makale 1005 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2023 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS