Türkiye’nin Balkan Ülkeleri ile Dış Ticaretini Geliştirmeye Yönelik Faaliyetleri: Selanik, Belgrad ve Filibe Sergi, Fuar ve Panayırlarına Katılımı (1929-1943)

Türkiye’nin Balkan Ülkeleri ile Dış Ticaretini Geliştirmeye Yönelik Faaliyetleri: Selanik, Belgrad ve Filibe Sergi, Fuar ve Panayırlarına Katılımı (1929-1943)

Feyza KURNAZ ŞAHİN

Özet

Makalenin amacı, II. Dünya Savaşı arifesinde Türkiye’nin Balkan ülkeleriyle ticari ilişkilerini geliştirmek, ürettiği mal ve ürünleri tanıtmak amacıyla Balkanlar’da düzenlenen sergi, fuar ve panayırlara katılımını ve elde ettiği sonucu irdelemektir. Bu kapsamda Türkiye’nin Selanik, Belgrad ve Filibe’de yapılan sergi, fuar ve panayırlara yaklaşımı, hazırlık süreçleri, iştirak etmesini sağlayan siyasî ve iktisadî etkenler üzerinde duruldu. Türkiye’nin Balkanlar’daki bu iktisadî organizasyonlara katılımı özellikle Balkan Konferansları ve Balkan Antantı’nın imzalanmasının ardından gerçekleşti. Türkiye bu sergilere katılarak Balkan ülkeleriyle yakın siyasî ilişkileri iktisadî sahaya taşıdı. Böylece Balkan Birliği iktisadî bir zemine de oturtulmaya çalışıldı. Çalışmanın temel kaynaklarını Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi belgeleri ve dönemin süreli yayınları oluşturmuştur

Anahtar Kelimeler: Balkan, Selanik, Belgrad, Filibe, Sergi, Panayır, Fuar

Bu makale 903 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2023 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS