Liberal Barış İnşası ve Geleneksel Çatışma Çözme Yaklaşımlarının Hibrit Barış Modeli Oluşturma Potansiyeli: Ubuntu Üzerine Bir Değerlendirme

Liberal Barış İnşası ve Geleneksel Çatışma Çözme Yaklaşımlarının Hibrit Barış Modeli Oluşturma Potansiyeli: Ubuntu Üzerine Bir Değerlendirme

Ayça EMİNOĞLU , Bahar KÖSE

Özet

1990’lardan itibaren genel olarak barış inşası faaliyetleri, liberal barış kapsamında yürütülmüştür. Söz konusu barış inşası yaklaşımının her ne kadar başarılı yönleri bulunsa da farklı coğrafyaların ontolojik yapısını göz ardı ederek her yerde tek tip barış inşa etmeye çalışması birçok ülkede başarısız sonuçlar elde etmesine ve eleştiri oklarını üzerine çekmesine neden olmuştur. Bu doğrultuda, liberal barışa alternatif yaklaşımların geliştirilmesi gerektiği sıkça vurgulanmaya başlanmıştır. Bu çalışmada liberal barış eleştirilerine paralel olarak liberal barışın yetersizlikleri kabul edilmekle beraber, bu yetersizliklerin barış inşası sağlanması planlanan coğrafyalardaki yerel barış inşası yaklaşımları vasıtasıyla doldurulması gerektiği savunulmaktadır. Bu iddia, Afrika’nın geleneksel yaklaşımlarından Ubuntu üzerine odaklanılarak doğrulanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ubuntu, Liberal Barış, Hibrit Barış, Çatışma Çözümü

Bu makale 658 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2022 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS