South Marmara Islands as the Center of Arms Trafficking in the Marmara Sea (1890-1914)

South Marmara Islands as the Center of Arms Trafficking in the Marmara Sea (1890-1914)

Burcu KURT

Özet

En önemlileri Paşalimanı, Marmara, Avşa ve Ekinlik adaları olan Güney Marmara adaları Kapıdağ yarımadasına son derece yakın bulunmaları ve Çanakkale boğazının ağızında yer almaları açısından coğrafi olarak son derece stratejik bir noktada bulunmaktaydı. Adalar halkının büyük bir kısmının gayri Müslim ve Rum kökenli olması da -özellikle 1829’da Yunanistan’ın Osmanlı’dan ayrılması akabinde- bölgenin stratejik önemini bir kat daha arttırmıştı. Stratejik açıdan bu denli önemli olan güney Marmara adalarının en önemli geçim kaynağını üzüm ve müskirat üretiminin yanı sıra uzak limanlar ve özellikle Yunanistan iskeleleri ile yapılan nakliyat oluşturmaktaydı. 19. yüzyılın sonlarından itibaren Balkanlarda yaşanan gelişmeler ve güç boşluğu bölgedeki Rum ve Ermeni milliyetçi hareketleriyle de bağlantılı olarak Güney Marmara adalarında yeni bir illegal ekonominin –silah kaçakçılığının- doğmasına neden olmuştu. Bu illegal faaliyetin 93 Harbi sonrasında II. Abdülhamid ve II. Meşrutiyet dönemlerinde bölgede yoğunlaştığı görülmektedir. Bu çalışma, II. Abdülhamid ve II. Meşrutiyet dönemlerine yoğunlaşarak Güney Marmara Adaları merkezli olarak yapılan kaçak silah ticaretini, nedenlerini ve bu ticareti önlemek için Osmanlı siyasi ve idari mercilerinin girişimlerini mercek altına alacaktır.

Anahtar Kelimeler: Güney Marmara Adaları, Osmanlı İmparatorluğu, silah ticareti, Yunanistan, Balkanlar

Bu makale 995 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2023 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS