From Low Engagement to High Engagement: Explaining Turkey’s Changing Engagement in the Middle East during the JDP Period

From Low Engagement to High Engagement: Explaining Turkey’s Changing Engagement in the Middle East during the JDP Period

İsmail AKDOĞAN , Furkan POLAT

Özet

Neden Türkiye Orta Doğu politikasını 2010’ların başında yumuşak güç eksenli bir yaklaşımdan güvenlik eksenli bir yaklaşıma dönüştürdü? Türkiye, 2000’li yılların ilk on yıllık zaman diliminde Orta Doğu’da diplomatik, ticari ve ekonomik ilişkileri öncelerken, ikinci on yılda ise artan bir şekilde askeri araçları kullandı. Bu çalışmanın en temel amacı, Türk dış politikasında yoğun bir şekilde tartışılan söz konusu değişimin arkasında yatan nedenleri ortaya koymaktır. Mevcut literatürün aksine bu çalışmanın ana argümanı; ABD’nin Orta Doğu’ya yönelik grand stratejisinde meydana gelen değişimin, Türkiye’nin bu bölgeye yönelik angajman biçimini belirleyen en önemli nedensel faktör olduğudur.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Orta Doğu, Düşük/Yüksek Angajman, ABD’nin Grand Stratejisi, Aşırı/Pasif Angajman

Bu makale 1145 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2023 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS