The Analysis of the Rise and Fall of Globalization

The Analysis of the Rise and Fall of Globalization

Sertif DEMİR , R Dilek KOÇAK

Özet

Küreselleşme, ekonomik, ticari, ticaret, turizm, göç ve kültürel faaliyetlerde ülkeler arasında artan bağlantı ve sınır ötesi faaliyetleri açıklayan bir terimdir. Küreselleşme, siyasi önyargılara ve ulusal çıkarlara göre değerlendirilen en tartışmalı kavram olmuştur. Bu nedenle, bu makale küreselleşmeyi kavramsal gelişim,, küreselleşmeyi genişleten dinamikler ve faktörler, küreselleşmenin değerlendirilmesi ve son olarak küreselleşmenin gerilemesinin nedenleri bağlamında incelemeyi amaçlamaktadır. Covid 19 pandemisi ve küreselleşme etkileşimi de ayrıca mercek altına alınacaktır. Çalışmanın ana sonucu, küreselleşmenin gerçek evriminin kapitalist ilerleme ile gerçekleştiğini ve kapitalizmin küreselleşmenin daha sonraki genişlemesinde büyük bir güç olmuştur. Küreselleşmenin gerileyen bir sürecinde olmamıza rağmen, insanoğlu var olduğu sürece küreselleşmenin de var olacağı açıktır.

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, evrim, kapitalizm, etki, gerilme, Covid 19 pandemisi

Bu makale 926 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2023 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS