Vılçıtrın Sancağı’nda Beylik Yapmış Mihaloğlu Akıncıları ve Faaliyetleri

Vılçıtrın Sancağı’nda Beylik Yapmış Mihaloğlu Akıncıları ve Faaliyetleri

Rahman ŞAHİN

Özet

Hafif süvari birliklerinden oluşan akıncılar, Osmanlı Devleti’nin Rumeli fetihlerinde oldukça etkili olmuştur. Devletin sınırlarının genişlemesiyle birlikte Avrupa içlerine doğru faaliyetlerini genişleten akıncılar, Balkan coğrafyasının her yerine yayılmıştır. Belli mıntıkalarda görev yapan akıncı aileleri arasında en meşhurları Mihaloğulları, Malkoçoğulları, Evrenosoğulları ve Turahanoğullarıdır. Akıncılar bir bölgenin sadece fethedilmesinde değil aynı zamanda yönetilmesinde de görev almışlardır. Bu kapsamda Rumeli bölgesinde birçok sancakta beylik yapan akıncılar, devletin temsilcisi olmuştur. Bazı akıncı beylerinin sancakbeyliğinin yanı sıra beylerbeyi ve vezir oldukları da bilinmektedir. Bu çalışmada Osmanlı Arşivi’nde bulunan Nişan ve Tahvil Kalemi Defterleri, Ruus Kalemi Defterleri, Kâmil Kepeci Defterleri ile Mühimme Defterleri yakından incelenmiştir. Arşiv belgelerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda orta Balkanlar’daki Vılçıtrın Sancağı’nda sancakbeyi olarak görev alan Mihaloğlu akıncı beylerinden, bu beylerin akrabalık bağlarından ve yaptıkları hizmetlerden bahsedilecektir.

Anahtar Kelimeler:

Bu makale 659 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

 

Powered By SOL INVICTUS