Atatürk’ün Halkçılık Politikasında Köycülüğün Yeri ve Antalya Halkevi’nin Solak Köyü’nde Yaptığı Örnek Köy Çalışması

Atatürk’ün Halkçılık Politikasında Köycülüğün Yeri ve Antalya Halkevi’nin Solak Köyü’nde Yaptığı Örnek Köy Çalışması

Nursel GÜLCÜ

Özet

M. Kemal Atatürk’ün yapılacak olan bütün çalışmalardaki amacı modern bir devlet oluşturmaktı ve modern devletin dayandığı temel de halkçılık ilkesine dayanıyordu. Yeni kurulan devlette her şeyden önce cumhuriyet fikrinin halkta yerleşmesi başarının ilk anahtarı olarak görülüyordu. O dönem halkın büyük çoğunluğunun köylerde oturduğu düşünülürse öncelikle köye yönelerek köyün her açıdan kalkındırılması gerekiyordu. Atatürk, köylerin gelişerek kalkınması için birçok kanun çıkarmış ve yapılan yeniliklerin başta köyler olmak üzere halka öğretilerek benimsetilmesi için çaba sarf etmiştir. Atatürk, 1932 yılında halkevlerini açarak ülke genelinde büyük bir kültürel kalkınmayı amaçlamıştır. Atatürk, kısa sürede Türkiye’nin birçok yerinde yaygınlaşan halkevlerinin faaliyetlerini yakından takip ederek çalışmalarını desteklemiş ve çalışmaların belli bir program dâhilinde yürütülmesinin üzerinde ısrarla durmuştur. Özellikle halkevlerinin köycülük şubelerinin faal bir şekilde köylerde çalışmasını istemiştir. 1932 yılında açılan Antalya Halkevi de Atatürk’ün bu politikası çerçevesinde Antalya’da çalışmalar yapmıştır. Antalya Halkevi, köylerin gelişmesi ve kalkınması için yaptığı çalışmaları, köycülük şubesi aracılığıyla gerçekleştirmiştir. Antalya Halkevi Köycülük Şubesi, kendisine bazı örnek köyler seçerek bu köylerde yapacağı çalışmaları “örnek köy” çalışmaları kapsamında yapmaya çalışmıştır. Bu köylerden bir tanesi de Solak Köyü’dür. Solak Köyü’nde yapacağı çalışmalar için bir örnek köy programı hazırlamış ve bu program çerçevesinde köyde çalışmalar gerçekleştirmiştir. Bu çalışma ile, Atatürk’ün halkçılık politikası çerçevesinde, Antalya Halkevi Köycülük Şubesi tarafından Antalya Solak Köyü’nde yapılan çalışmalar ele alınmış, ayrıca o dönem yapılan çalışmaların günümüzdeki etkisi ve bilinirliği de Solak Köyü’nde yapılan bir araştırma ile ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Bu makale 337 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2023 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS