Özet

Değerli “Gazi Akademik Bakış Dergisi” okuyucuları,
Dergimizin 33. sayısı olan Aralık sayımızla birlikte, sizleri bir kez daha zengin bir akademik içerikle buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu sayıda, Tarih ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinden gelmekte olan değerli
akademisyenlerin katkılarıyla, 17 özenle hazırlanmış araştırma makalesi, 2
birbirinden bilgilendirici kitap değerlendirmesi olmak üzere toplam 19 çalışma ile karşınızdayız. Her biri kör hakemlik yoluyla titizlikle incelenmiş olup, yayın kurulumuzun yayınlanabilecekleri yönündeki nihai kararı sonrası bu
sayımızda yerini almıştır. Bu sayımızın açılış makalesinde, Olcay Özkaya ve Volkan Payaslı’nın birlikte kaleme aldığı “Dışişleri Bakanlığı Türk Diplomatik Arşiv Belgelerinde Hatay Meselesinin Cenevre’ye Taşınması ve Çözümlenmesi (1936-1939)” isimli makale Hatay meselesini Arşiv belgeleri ışığında inceliyor. Müzehher Yamaç’ın “Atatürk Döneminin Son Kazanımı İskenderun Sancağı – Hatay” başlığını taşıyan makalesi Hatay meselesine farklı bir akademik boyut katıyor. Alper Alp, “Ziya Gökalp’a Göre Kızılelma ve Ceditçilik Hareketi” başlıklı makalesinde Ziya Gökalp’in düşüncelerini ve Kızılelma kavramını değerlendiriyor. Rahman Nurdun’un, “Çin-Orta ve Doğu Avrupa İşbirliği” ve “Kuşak ve Yol Girişimi”’nin Çin-Arnavutluk İlişkilerine Etkisi” isimli makalesi
Çin-Arnavutluk ilişkilerinin ekonomik boyutunu ele alıyor. Asaf Özkan ve Hüseyin Kalemli’nin erken Cumhuriyet Döneminde Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklarla Mücadelede Seyyar Tabiplik konusunu ele aldıkları makale tıbbi geçmişimize ışık tutuyor. Cengiz Keskin makalesinde Celaleddin Muhtar’ın ‘’Frengi Makalatı’’ Risalesi Temelinde Osmanlı Devleti’nde Frengi Sorununu ve Çözüm Arayışları’nı ele alıyor. Togay Seçkin Birbudak’ın 1908 Messina Depremi ve Osmanlı Devleti’nin Yardımları üzerine yazdığı makale, tarihi bir olayın ardındaki Osmanlı Devleti’nin yardım çabalarını inceliyor. Sibel Akgün, “Diplomasi ve Dış Politika: Fatin Rüştü Zorlu ve Kıbrıs Politikasında Liderlik” adlı makalesinde Türk dış politikasının önemli bir figürü olan Fatin Rüştü Zorlu’nun liderlik tarzını Kıbrıs meselesi üzerinden inceliyor. Mustafa Sarı ve Coşkun Doğan’ın birlikte yazdığı makale, “ I. Dünya Savaşı’nda Hilâl-i Ahmer (Kızılay) Cemiyeti’nin Sivas’taki Faaliyetleri” başlığını taşıyor. Bu makale, Kızılay’ın tarihi üzerine yapılan araştırmalara önemli bir katkı niteliği taşıyor. Murat Toman ve Fikrettin Yavuz’un birlikte kaleme aldığı “Mevcudiyetini Koruma Adına Nihai Çare: Son Dönem Osmanlı Grand Stratejisi” adlı makale, Osmanlı İmparatorluğu’nun son Grand stratejisine dair önemli bir analiz sunuyor. Pelin Aliyev’in makalesi, “Charles De Gaulle’ün Fransız Siyasetine Etkisi” Fransız siyasetine etki eden önemli bir figür olan Charles De Gaulle’ü inceliyor. Aliyev’in çalışması, De Gaulle’ün politik mirası üzerindeki etkileri detaylı bir şekilde ele alıyor. Hasan Işık, Türk Tarihindeki Mitoloji, Masal ve Hikâyelerin Cumhuriyet Döneminde Derlenmesi ve Günümüzde Yaşatılması Üzerine Bir Değerlendirme adlı makalesiyle kültürel mirasın nasıl korunduğu ve yaşatıldığı konularını ele alıyor. Zuhal Çalık Topuz’un makalesi, Yanal Baskı Teorisi çerçevesinde Büyük Güçlerin Rekabetinin Analizi üzerine odaklanıyor. Bu çalışma, uluslararası ilişkilerdeki güç dinamiklerini anlamamıza katkı sağlıyor. Serkan Özer bize Ermeni Kaynaklarında Sultan Melikşah İmajı ve Türk Hâkimiyet Telakkisi konusunda derinlemesine bir bakış sunuyor. Özer’in çalışması, tarihsel kaynakları ele alarak önemli bir konuyu irdelemekte. Fatih Yaşar ve Muharrem Doğan’ın birlikte kaleme aldığı, “Güvenlik Politikaları Aracılığıyla Sovyet Sonrası
Toprakları Güvenlik(siz)leştirme: Rusya ve Avrupa’nın Ukrayna ve Gürcistan’daki Renkli Devrimlere İlişkin Endişeleri” başlığını taşıyan makale Rusya’nın güvenlik politikalarını irdeleyerek Renkli Devrimler döneminde Batı ile ilişkilerini değerlendiriyor. Seçil Özdemir’in, “Toplumsal Hareket Teorisi Çerçevesinde Tütün Devrimi’nden 1970’li Yıllara İran’da Kitlesel Protestolar” isimli makalesi İran’daki toplumsal değişimleri inceliyor. Müslüme Melis Savaş’ın makalesi, “Babürlülerde Oyun ve Eğlenceler” başlığını taşıyor ve Babürler’in eğlence kültürünü inceliyor. Kitap değerlendirmeleri kısmında, Leyla Aksu Kılıç, Bahaeddin Yediyıldız’ın “Türkiye’de Kültür, Üniversite ve Bilim Hayatından İzler” adlı kitabını ele alıyor. Ömer Subaşı ise Mustafa Uyar’ın “İlhanlı (İran Moğolları) Devleti’nin Askerî Teşkilatı (Ortaçağ Moğol Ordularında Gelenek ve Dönüşüm)” kitabını değerlendiriyor. 33. sayımızdaki makaleleri zevkle ve ilgiyle okuyacağınızı umuyor, bu sayının hazırlanmasında emeği geçen yazarlara, hakem heyetine, editörler kuruluna ve yazı kuruluna teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir sonraki sayımızda (Haziran 2024) sizlerle yepyeni makalelerle buluşmak ümidiyle…

Anahtar Kelimeler:

Bu makale 191 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

 

Powered By SOL INVICTUS