Ziya Gökalp’a Göre Kızılelma ve Ceditçilik Hareketi

Ziya Gökalp’a Göre Kızılelma ve Ceditçilik Hareketi

Alper ALP

Özet

Bu makalede Ziya Gökalp’ın Kızılelma şiiri çerçevesinde söz konusu kavrama yüklediği anlam, sergilediği yaklaşım incelenmiştir. İdeal mefhumuna büyük önem atfeden Gökalp’ın, Türk milletini içinde bulunduğu krizlerden kurtaracak ideali “Kızılelma” kavramı ile sembolleştirdiği görülmüştür. Onun bu düşünceye yönelmesinde Türk Yurdu Dergisinde ve Türk Ocağında birlikte çalıştığı vaktiyle hem Rusya Müslümanları arasındaki ceditçilik akımının hem de eserin yazıldığı dönemde Türkçülük akımının önde gelen temsilcileri olan Hüseyinzade Ali, Yusuf Akçura ve Ahmed Ağaoğlu gibi aydınların büyük etkisi olduğu anlaşılmıştır. Mevcut süreç ve koşulların verdiği ilhamla Kızılelma kavramını anlatan eserinde Gökalp’ın ceditçilik unsurlarını oldukça sık kullandığı görülmüş, bu unsurlar ayrı ayrı tespit edilerek açıklanmıştır. Görülen o dur ki Ziya Gökalp’ın bu eserinde Kızılelma kavramı ile ceditçilik iç içe geçmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Bu makale 131 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

 

Powered By SOL INVICTUS