Charles De Gaulle’ün Fransız Siyasetine Etkisi

Charles De Gaulle’ün Fransız Siyasetine Etkisi

Pelin ALİYEV

Özet

Fransa’nın istikrarsızlıkla dolu siyasi ve anayasal tarihinin kaderi, Beşinci Cumhuriyet’in kurulmasıyla değişti. Ancak yeni bir siyasi sisteme geçiş oldukça sancılı oldu. Üstelik sistem tartışmaları Beşinci Cumhuriyet’in ilanından sonra da devam etti. Özellikle 1962 anayasa değişikliği süreci Fransa’yı yeni bir siyasi krizle karşı karşıya bırakmıştır. Bu araştırma, Beşinci Cumhuriyet’in ilk cumhurbaşkanı Charles de Gaulle’ün Fransız siyasetinin şekillenmesinde ve sistem tartışmalarına yol açan siyasi krizlerin aşılmasında nasıl bir etkisi olduğunu ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Bu makale 131 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

 

Powered By SOL INVICTUS