Editörden

Editör

Özet

Değerli “Gazi Akademik Bakış Dergisi” okuyucuları,

Türkiye’yi derinden sarsan ikiz depremlerin yaralarının sarılmaya çalışıldığı şu günlerde dergimizin otuz ikinci sayısıyla siz değerli okuyucularımızın huzurundayız. Ülkemizin güneydoğusundaki 11 ilde büyük yıkıma neden olan felakette hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır dileriz.

Bu sayımızda yirmi iki yazara ait birbirinden değerli on sekiz makale yer almaktadır. Her biri kör hakemlik yoluyla titizlikle incelenmiş olup, yayın kurulumuzun yayınlanabilecekleri yönündeki nihai kararı sonrası bu sayımızda yerini almıştır. On beşi Türkçe, üçü İngilizce dilinde yazılmış olan makalelerin on dördü tarih, üçü Uluslararası İlişkiler, bir tanesi de Siyaset Bilimi alanlarındadır.

Bu sayımızın ilk makalesinde Nejla GÜNAY, Birinci Dünya Savaşı öncesinde ortaya çıkan İngiltere-Rusya ittifakının Ermeni ıslahatına ve Kürt-Ermeni ilişkilerine etkisini sorunsallaştırmaktadır. İkinci makalemizde Yavuz Selim ÇELOĞLU, Birinci Dünya Savaşı’nda Kafkas Cephesi’nde faaliyet göstermiş olan İhtiyat süvari alaylarını tartışmaktadır. Üçüncü makalede Kamuran
KARABALIK, Hakkâri Sancağındaki Nasturi sorununun kökenlerini ve Birinci Dünya Savaşı’ndaki Nasturi olaylarını konu edinmiştir.
Dördüncü makalede Volkan AKSOY, Arnavutluk’ta Katolik nüfusun 1911 yılında başlattığı ayaklanmaların Trabzon’daki yankılarını ele almıştır. Beşinci makalede Ahmet ELİBOL Osmanlı Gerileme Paradigması’na eleştirel bir gözle bakmaktadır. Altıncı makalede Filiz TAPAN, Rumeli uç ailelerinden bir tanesi olan Malkoçoğulları’nın kökeni hakkındaki tartışmaları ortaya koymakta ve ayrıca konuyla ilgili yeni bir iddiayı dile getirmektedir. Yedinci makalede Gökhan YURTOĞLU, XV. yüzyılda uzun yıllar Bosna sancak beyi olarak görev yapmış olan İskender Paşa’nın tarihî şahsiyetini, askerî, idarî ve istihbarî faaliyetlerini konu edinmektedir. Sekizinci makalede Serap TAŞTEKİN 19. Yüzyılda Sicilya ile Osmanlı İmparatorluğu arasında meydana gelen kaçak tuz ticaretini konu edinmiştir. Dokuzuncu makalede Taner LÜLECİ, meclis zabıtları ve dönemin gazeteleri üzerinden Milli Şef İsmet İnönü’nün katıldığı Cumhurbaşkanlığı seçimlerini tartışmıştır. Onuncu makalede Halil ÖZCAN İki Savaş Arası dönemde Arnavutluk Kralı olan Kral Zog’un Türkiye’ye sığınmasının hikâyesini Türk basını üzerinden analiz etmiştir. On birinci makalede Mürsel DOĞRUL ve Murat ÇEMREK, Meiji döneminden günümüze Uluslararası İlişkiler disiplininin Japonya’daki tarihsel gelişimini tartışmıştır. On ikinci makalede Ramazan SONAT Bir Japon Yüzbaşısı olan Haroşi-ya Hirayama’nın 1906 yılının sonlarında İstanbul’dan Basra’ya yolculuğunu konu edinmiştir. On üçüncü makalede Firdes TEMİZGÜNEY Erzurum örneği üzerinden Soğuk Savaş yıllarında Türkiye’nin doğusunda yürütülmüş olan Rus casusluk faaliyetlerini ele almıştır. On dördüncü makalede Arda ÖZKAN
ve Gülşah TAŞÇI, Uluslararası İlişkiler çalışmalarının güvenlikleştirme teorisi üzerinden uluslararası öğrencilerin güvenlik ihtiyaçlarını tartışmaktadır. On beşinci makalede Emrah KAYA Olgunluk teorisi üzerinden çeşitli çatışmalardaki olgunluk seviyesi-müzakere yönteminin başarısı ilişkisini tartışmıştır. On altıncı makalede Bülent ŞENER uluslararası sistemde ulus-devlet
olgusunun ortaya çıkışı ve devletin “iç” ve “dış” topolojisinin belirginleşmesinde “egemenlik”, “ülkesellik” ve “sınır” olgularının önemi ve birbirleriyle ilişkisini incelemiştir. On yedinci makalede Ramazan ALTINAY ve Esra ÇEÇEN I. Kılıç Arslan döneminde, Türkiye Selçuklu Devleti’nin yürüttüğü diplomatik ilişkileri ele almıştır. On sekizinci ve son makalede ise Akın BİNGÖL ve Dilek KARAGEÇİ Kars Müzesi’nde yer alan Urartu ok uçları üzerine bir eser kaleme almıştır.

Gazi Akademik Bakış Dergisi, akademik etik değerlerini benimsemiş ve bu değerleri kendine ilke edinmiş bir dergidir. Bu sebeple bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemlerle mücadele etmiş ve bundan sonra da etmeye devam edecektir. Bu aykırı eylemlerden bir tanesi de intihaldir. Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’nin (https://www.
yok.gov.tr/Sayfalar/Kurumsal/mevzuat/bilimsel-arastirma-ve-etik-yonetmeligi.aspx) İkinci Bölümü olan Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler başlığı altında belirtildiği üzere Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemlerin başında intihal, sahtecilik, çarpıtma, tekrar yayım, dilimleme, haksız yazarlık gelmektedir. Bu bağlamda Gazi Akademik Bakış Dergisi bu tür eylemlerle mücadele için gerekeni yapmaktadır.

Saygılarımızla
Editör

Anahtar Kelimeler:

Bu makale 231 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2023 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS