Meiji’den Günümüze Japonya’da Uluslararası İlişkiler Disiplininin Tarihsel Gelişimi

Meiji’den Günümüze Japonya’da Uluslararası İlişkiler Disiplininin Tarihsel Gelişimi

Mürsel DOĞRUL , Murat ÇEMREK

Özet

Japonya’da Uluslararası İlişkiler (Uİ) disiplinin kökenleri sayılan çalışmalar, Meiji Dönemi’nin öncesine kadar uzanmaktadır. 1905’de Japonların Ruslara karşı elde ettikleri galibiyet ile birçok konuda olduğu gibi Uİ’nin kapsamı Japonya’yı da kapsayacak şekilde genişlemiştir. Ancak Japonya’da uzun bir süre staatslehre geleneğinin (Alman genel devlet teorisi) etkisinde kalan disiplin, Pasifik Savaşı’ndaki yenilginin günah keçisi ilan edilerek 1970’lere kadar körelecektir. Yakın dönemde ise Nihonjinron (日本人論 - Japon ulusal ve kültürel kimliğine odaklanan) gelenek, kapsamlı güvenlik, insani güvenlik ve pasifizm tartışmaları arasından sıyrılarak öne çıkacaktır. Meiji Restorasyonu’nun başından itibaren dönemlendirmelerle Uİ disiplininin genel durumunun ele alındığı bu çalışma, 1973 sonrasında disiplinin geçirdiği dönüşüm açısından ayrıca önem arz etmektedir. Çalışmanın sonucunda disiplinin Japonya serüveni, uğradığı anlam durakları ve diğer disiplinlerden ayrılıp kurumsallaşması Uİ ve alan çalışmaları özelindeki rakamsal artışlar ışığında analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Bu makale 170 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2023 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS