Uluslararası Öğrencilerin Güvenlik İhtiyaçları: Güvenlikleştirme Teorisi Açısından Bir Değerlendirme

Uluslararası Öğrencilerin Güvenlik İhtiyaçları: Güvenlikleştirme Teorisi Açısından Bir Değerlendirme

Arda ÖZKAN , Gülşah TAŞÇI

Özet

Yüksek öğretimin uluslararasılaşmasında önemli rol oynayan uluslararası öğrenciler, ev sahibi ülkede güvenli bir alan ihtiyacı duymaktadır. Bu, yüksek öğretimde eğitim görmek isteyen uluslararası öğrenciler açısından önemli bir durum arz etmektedir. Bazı devletlerce uluslararası öğrenciler, ulusal güvenliği tehdit eden bir öteki olarak adlandırılmakta ve bu öğrenciler çeşitli fırsat eşitsizliklerine maruz kalmaktadır. İronik bir şekilde, devletler bu öğrencilerin güvenlik ihtiyaçlarına ilişkin yüksek öğretim politikalarına yeterince yer vermemektedir. Bu çalışmanın amacı, yüksek öğretimde uluslararası öğrencilerin hareketlilik sürecini etkileyen unsurların güvenlikleştirme teorisi bağlamında tartışılarak, öğrencilerin güvenlik ihtiyaçlarını teorik çerçevede analiz etmektir. Çalışma sonucunda uluslararası öğrencilerin askeri, siyasi, ekonomik, toplumsal ve çevresel güvenlik ihtiyaçlarına yönelik bulgular ortaya
konmuş ve ilgili tüm eğitim aktörleri sorgulanmaya davet edilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Bu makale 186 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2023 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS