Ulus-Devletin Topolojisi: Sınırlar, Ülkesellik, Egemenlik ve Savaş

Ulus-Devletin Topolojisi: Sınırlar, Ülkesellik, Egemenlik ve Savaş

Bülent ŞENER

Özet

1648 Westphalia Barış Antlaşması’yla ortaya çıkan modern uluslararası sistemin temel
yapıtaşı durumunda olan ulus-devletler açısından sahip oldukları sınırlar açık ve sorgulanmaz bir gereklilik olarak benimsenmiştir. Modern devletle birlikte ülkesellik esasına göre şekillenen sınırlar, devletler açısından belirsizlik, risk ve fırsat alanları olarak uluslararası ilişkilerde savaşın da en başta gelen nedenleri arasında yer almaktadır. Devletlerin çeşitli dönemlerdeki genel amaçları ve sorunları bir şekilde ülkesellikle ve/veya sınırlarla bağlantılandırıldığında bu sorunlar devletleri savaşa yatkın hale gelmektedirler. Bu konudaki ampirik araştırmalarda elde edilen bulgular, özellikle ülkesel bitişikliğin (sınırlar) devletler arasında kuvvet kullanımının her aşamasında önemli bir faktör olduğunu göstermektedir. Bu çalışmanın amaçlarından biri, “sınır” ve “ülkesellik” olgularının modern devlet olgusuyla ilişkiselliğini ortaya koymaktır. Çalışmanın ikinci amacı ise, devletler arası savaşlar ile “sınır” ve “ülkesellik” olguları arasındaki ilişkiye ışık tutmaktır. Bu amaçlar doğrultusunda çalışmada öncelikle, uluslararası politikada ülkesellik ve sınır olguları tarihsel ve sosyolojik bir perspektifle ele alınıp, uluslararası sistemde ulus-devlet olgusununortaya çıkışı ve devletin “iç” ve “dış” topolojisinin belirginleşmesinde “egemenlik”, “ülkesellik” ve “sınır” olgularının önemi ve birbirleriyle ilişkisi incelenerektir. İkinci olarak da, devletler arası savaşların temel bir nedeni
olarak ülkesellik ve sınır olguları arasındaki ilişkisellik analiz edilecektir

Anahtar Kelimeler:

Bu makale 169 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2023 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS