Amerika’nın Karadeniz Politikasını Yeniden Değerlendirmek

Amerika’nın Karadeniz Politikasını Yeniden Değerlendirmek

Mehmet Seyfettin Erol , Sertif Demir

Özet

Karadeniz Bölgesi, Soğuk Savaş sonrası dönemde, güvenlik, enerji güvenliği, liberal siyasi ve ekonomik değerler, RF’nin dengelenmesi, Orta Asya ve Orta Doğu bölgelerine ulaşım ve kontrol açısından ABD için önem kazanmıştır. ABD, Karadeniz Bölgesi için saptanan hedeflere çoğunlukla ulaşmış ve transatlantik politikaları AB ile uyum içinde uygulamıştır. Ancak değişen güvenlik algıları ve RF’nin yeniden canlanması ABD açısından bölgede oluşan güç boşluğunu ortadan kaldırmıştır. ABD’nin stratejik önceliğinin Avrupa’dan Uzak Asya ve Pasifik bölgesi ile Orta Doğu’ya kayması nedeniyle Karadeniz’e düşük yoğunluklu bir ilgi göstermeye başladığı sonucuna ulaşmıştır.

Anahtar Kelimeler: Karadeniz; Amerika; güvenlik; küresel üstünlük; değişim.

Bu makale 2482 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2022 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS