Manas Destanı’nın İktisadi İncelemesi

Manas Destanı’nın İktisadi İncelemesi

Diren Çakmak

Özet

Çalışmada Manas Destanı’nın iktisadi incelemesi yapılmaktadır.İktisat tarihi yazınında halk edebiyatı eserlerinin geçmişteki iktisadi olayları anlamak amacıyla kullanılması yaygın bir yöntemdir. Fakat bu çalışmanın farkı, bir halk edebiyatı eserinin kendisinin iktisadi olarak okunmasıdır. Çalışmada kuramsal olarak Weber ve Sombart’ın görüşlerinden istifade edilmekte ve araştırma yöntemi olarak içerik çözümleme yöntemi kullanılmaktadır. Çalışmayla, Manas Destanı’nın imlediği iktisadi zihniyet tespit edilmekte, Destan’ın geçtiği dönemdeki iktisadi ve toplumsal hayat anlatılmakta ve Destan’ın kahramanı Manas Han’ın mülkiyet ilişkilerine bakışı aydınlatılmaktadır. Çalışmanın Manas Destanı’nın ilk defa iktisadi okuması yapılması bakımından özgünlük arz ettiği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Manas Han; Eski Türkler; Kırgız toplumu; ilkel toplum; kapitalizm; sınıf.

Bu makale 1465 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS