Bir Sosyal Kurum Olarak Üniversite, Bilim Zihniyeti ve Türkiye

Bir Sosyal Kurum Olarak Üniversite, Bilim Zihniyeti ve Türkiye

Fahri ATASOY

Özet

Bilim ve üniversite birbirini tamamlayan kurumlardır. İnsanlığın gelişiminde üretilen bilginin önemi büyüktür. Bilgi üretme yollarından birisi felsefe, birisi bilimdir. Dünyanın modernleşmesi ile birlikte bilim üretmenin mekânı üniversiteler olmuştur. Türkiye Batıdan örnek alarak geleneksel yüksek eğitim kurumlarını dönüştürmeye çalışmıştır. Darülfünun’dan üniversiteye giden süreçte sıkıntılar yaşanmıştır. Üniversite Batılı anlamda akademik araştırmalar yapılan ve bilgi üreten bir kurum olması gerekirken, beklenen başarıyı gösterememiştir. Bunun için defalarca reform teşebbüsleri yapılmış ama olması gereken seviyeye hâlâ çıkamamıştır. Türkiye’de üniversite kurumunun bilim zihniyeti problemli gelişmiştir. Bunun sebepleri üzerine yapılacak analizler çözüm yollarını da gösterecektir. Bu makale bir toplumun yapısı içinde eğitim kurumu ve dolayısıyla üniversite kurumunun yapısal problemlerini analiz etmeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Kurum, Üniversite, Bilim, Zihniyet, Toplum

Bu makale 1293 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS