Güncelliğini Yitirmeyen Bir Sorun Olan Yük Paylaşımına Yeni Bir Çözüm Arayışı: Akıllı Savunma ve NATO

Güncelliğini Yitirmeyen Bir Sorun Olan Yük Paylaşımına Yeni Bir Çözüm Arayışı: Akıllı Savunma ve NATO

Arif BAĞBAŞLIOĞLU

Özet

Akıllı savunma, küresel finansal krizin olumsuz etkileri çerçevesinde İttifak içerisinde eski bir sorun olan yük paylaşımına bir çözüm getirmek amacıyla oluşturulmuş bir kavramdır. 2011’de Rasmussen’in bu anlayış içerisinde isimlendirdiği akıllı savunma zaman içerisinde siber savunma, Birbirine İrtibatlandırılmış Kuvvetler, füze savunma sistemleri gibi İttifak’ın askeri dönüşümünün parçaları olan birçok program ile bağlantılandırılarak İttifak’ın savunma planlama politikasının temel unsuru haline getirilmiştir. Bu makalenin amacı NATO’nun geleceği tartışmaları açısından anlam taşıyan akıllı savunma girişiminin oluşturulmasında ve geliştirilmesinde etkili olan politika ve süreçleri incelemektir. Çalışmada bu kavram Amerikan dış politikasındaki değişimlerin NATO’ya bir yansıması olarak de­ğerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: NATO, Akıllı Savunma, Yük Paylaşımı, NATO’nun Dönüşümü, Uluslararası Güvenlik, Ukrayna Krizi

Bu makale 1653 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS