Diplomasi ve Dış Politika: Fatin Rüştü Zorlu ve Kıbrıs Politikasında Liderlik

Diplomasi ve Dış Politika: Fatin Rüştü Zorlu ve Kıbrıs Politikasında Liderlik

Sibel AKGÜN

Özet

Diplomasi bir ülkenin dış politika amaçlarını ve gereksinimlerini gerçekleştirmenin en etkili araçlarından biridir. Barışçıl içeriği ile dış politikanın yürütülme sanatı olan diplomaside diplomatların etki ve rolü azımsanmayacak kadar önemlidir. Kıbrıs Adası Türkiye’nin dış politikasında özellikle 1950’li yıllardan itibaren çok önemli bir yere sahip olmuştur. Adada meydana gelen iç ve dış gelişmeler karşısında Türk diplomasisi Türkiye’nin belirlediği amaçları etkili bir biçimde gerçekleştirmeye çalışmıştır. O dönemde Türkiye’nin Dışişleri Bakanı olan Fatin Rüştü Zorlu Kıbrıs’ın o gününün ve en önemlisi geleceğinin şekillenmesinde kurumsal ve bireysel olarak etkili olmuştur. Çalışmada Fatin Rüştü Zorlu’nun Türkiye’nin Kıbrıs politikasında oynadığı rolü ve önemi ele alınmıştır. Bu çerçevede Margeret Hermann’ın liderlik prototipleri analizleri kullanılmıştır. Bu analizlerden karizmatik ve stratejik liderlik analizi Fatin Rüştü Zorlu’nun Kıbrıs politikasındaki etkisi üzerinden değerlendirilmiştir. Çalışmada Zorlu ile yakın çalışma içinde bulunmuş kişilerin hatıratları önemli bir kaynak oluşturmuştur. Bu çerçevede Zorlu’nun kurumsal ve bireysel olarak Türkiye’nin Kıbrıs politikasında süreçleri ve sonuçları itibari ile en önemli belirleyicilerden biri olduğu yorumlamacı ve analitik yöntemle değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Bu makale 144 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

 

Powered By SOL INVICTUS