AK PARTİ AR-GE BAŞKANLIĞI 4. SOSYAL BİLİMLER TEŞVİK ÖDÜLÜ

AK PARTİ AR-GE BAŞKANLIĞI 4. SOSYAL BİLİMLER TEŞVİK ÖDÜLÜ

Gazi Akademik Bakış Dergisinde yayımlanan Kieran E. Uchehara. "Continuity and Change in Turkish Foreign Policy Toward Africa = Afrika'ya Yönelik Türk Dış Politikasında Süreklilik ve Değişim". Gazi Akademik Bakış Dergisi, Cilt: 2 Sayı: 3, Kış 2008 ss. 43-64. künyeli makale ulusal ve uluslararası veritabanlarında indekslenen dergilerde yayımlanmış makaleler arasından Birincilik ödülüne layık görülmüş ve makale yazarımız Kieran E. Uchehara, Başbakanımız Prof.Dr. Ahmet DAVUTOĞLU'nun elinden 10 bin TL. tutarındaki ödülünü almıştır.http://www.gaziakademikbakis.com/index.php/gab/article/view/40
< Tüm Duyurular

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

 

Powered By SOL INVICTUS