Minas Çeraz’ın (Minasse Tcheraz) Avrupa Temasları ve Berlin Kongresi İzlenimleri

Minas Çeraz’ın (Minasse Tcheraz) Avrupa Temasları ve Berlin Kongresi İzlenimleri

Serdar Sakin

Özet

Berlin Konferansı toplanmadan önce Ermeni milletinin isteklerini içeren bir muhtırayı konferansa katılacak devletlere önceden sunmak ve konferansta desteklerini sağlamak için Ermeni Patriği Nerses Varjabedyan Berlin’e bir heyet yollamıştır. Osmanlı Devleti’nin haberi olmadan gönderilen bu heyette eski patrik Mıgırdıç Kırımyan, Horin Narbey temsilci sıfatıyla, Minas Çeraz da kâtip ve tercüman göreviyle hazır bulunmuşlardır. Söz konusu heyet 8 Mart 1878’de İstanbul’dan ayrılmış ve Avrupa seyahati Minas Çeraz tarafından kaleme alınmıştır. Çeraz’ın anlattıkları doğrultusunda sırasıyla İtalya, Roma, Londra ve Berlin’de temaslarda bulunmuşlardır. Bu temaslar bağlamında İtalya’da Hariciye Nazırı Luigi Corti, Londra’da Lord Salisbury ile yapılan görüşmelere değinilmiştir. Avrupa gezisi sırasında yapılan görüşmelerde Ermenilerin Avrupalılarca bilinmedikleri görülmüştür. Buna dair çeşitli görüşmeler, yemek ziyafetlerinde, ziyaret edilen okullarda karşılaşılan durumlar örnek olarak sıralanmıştır. Ayrıca Avrupalıların Ermeniler hakkında az bilgi sahibi olmalarının nedenlerine değinilmiştir. Ermeni heyetinin gezisi sayesinde Ermeniler hakkında daha fazla bilgi sahibi olacaklarına işaret edilmiştir. Nihayet Berlin Kongresi’nde kabul edilen 61. Maddenin Ermeniler için zarar değil fayda sağlayacağı, bunu gerçekleştirmek için Ermenilerin birlik ve beraberlik içinde yapması gerekenler belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Minasse Çeraz; Mıgırdıç Kırımyan; Nerses Varjabedyan; Ermeni Meselesi; Berlin Kongresi

Bu makale 3306 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

 

Powered By SOL INVICTUS