Türk Dış Politikasının Yükselen Değeri: Kültürel Diplomasi

Türk Dış Politikasının Yükselen Değeri: Kültürel Diplomasi

Fırat PURTAŞ

Özet

İki binli yıllar Türkiye’de iç politika, ekonomi ve toplumsal konularda olduğu kadar dış politika ve diplomasisi de büyük dönüşümlerin yaşandığı bir dönemdir. 1990’lı yıllarda Türk insanın dışa açılması suretiyle dış dünya ile girmiş olduğu etkileşim Türkiye’nin dönüşümünde önemli bir rol oynamıştır. Bu dönemde, kültürel etkinliklerden insani yardım faaliyetlerine Türk eğitim kurumlarının, yerel yönetimlerin ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının insandan insana yürüttüğü paralel diplomasi Türk dış politikasının görünmeyen gücü niteliğinde olmuştur. Dünyaya anlatacağı özgün ve evrensel boyutta hikayesi bulunan Türkiye’nin, kendini doğru ve etkin bir şekilde ifade etmesinin yolu bireysel hak ve özgürlükleri geliştirmek, vatandaşlarına taşımaktan gurur duyacakları bir aidiyet kazandırmak suretiyle sivil toplumun yürüttüğü kültürel diplomasiyi desteklemekten geçmektedir. Kültürel diplomasi yürüten sivil toplum örgütlerini yönlendirmek ve onlara kaynak sağlamak suretiyle geliştirilecek bir strateji, ülkenin demokratik yapısını güçlendireceği gibi, küresel düzeyde bir kültürel diplomasi girişimine öncülük eden Türkiye’nin yumuşak gücünün daha da etkin bir şekilde hissedilmesini sağlayacaktır. Bu çalışmada dünyadaki değişime paralel olarak Türkiye’de diplomasinin kurumsal ve uygulama açısından geçirdiği evrim ve kültürel diplomasi incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kültürel diplomasi; Türk dış politikası; STK; yumuşak güç; paralel diplomasi

Bu makale 3658 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

 

Powered By SOL INVICTUS