Helsinki’den Astana’ya Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü (AGİT): AGİT’in Geleceği Üzerine Bir Değerlendirme

Helsinki’den Astana’ya Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü (AGİT): AGİT’in Geleceği Üzerine Bir Değerlendirme

Bilal Karabulut

Özet

Batı Bloku’nun Soğuk Savaş’tan galip çıkması noktasında etkin bir rolü olan AGİK süreci, Soğuk Savaş sonrası dönemde de önemini korumaya devam etmiştir. Fakat, AGİT üyesi çoğu ülkenin NATO ve AB’ye üye olmaları, örgütün ekonomik, askeri ve siyasi olarak herhangi bir caydırıcılık gücünün olmaması gibi unsurlar örgütün üyeleri nezdinde itibar kaybetmesine yol açmıştır. Çalışmada ayrıntılı olarak ele alınacak bu ve benzeri sorunlar nedeniyle örgütün geleceği tartışmalı hale gelmiştir. İşte bu noktada çalışmanın temel sorunsalı ortaya çıkmaktadır: AGİT’in geleceği ne olacaktır? Bu kapsamda; çalışmanın ilk bölümünde, AGİT’in tarihsel kökenleri ele alınacaktır. Bu aşamadan sonra örgütün Soğuk Savaş sonrası dönemdeki faaliyetleri, kurumsal yapılanması ve almış olduğu kararlar, düzenlenen zirve toplantıları ışığında, irdelenecektir. Çalışmanın son bölümünde ise AGİT’in geleceği tartışmalarına yer verilecek olup, örgütün varlığını devam ettirip ettiremeyeceği noktasında öngörülerde bulunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: AGİK; AGİT; AB; Soğuk Savaş; Kurumsal Yapılanma

Bu makale 2814 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

 

Powered By SOL INVICTUS