Ulusal Tarih Eğitiminin Kimlik Gelişimindeki Önemi

Ulusal Tarih Eğitiminin Kimlik Gelişimindeki Önemi

Hale Şıvgın

Özet

Ulus-devletlerin inşası sürecinde tüm dünyada tarih eğitiminden geniş ölçüde yararlanılmıştır. Politikacı ve devlet adamları eylemlerine meşruiyet kazandırmak için geçmişe dayanarak sürekliliklerini vurgulamaya özen göstermişlerdir. Küreselcilik akımının başlamasıyla birlikte ulusalcı tarih eğitiminin sorgulanması, değiştirilmesi ve tarih eğitiminin yeniden kurgulanması tartışılmaya başlanmıştır. Bu tartışmalar çerçevesinde klasik tarih eğitiminin en önde gelen amaçlarından birisi olan ulusal kimlik oluşturulmasının yerine küreselci yaklaşıma uygun olarak Avrupa Kimliği, Yerel Kimlik, Universal Kimlik oluşturucu bir eğitim öngörülmektedir. Bu öngörünün Türkiye bazında diğer devletler ile karşılaştırmalı biçimde ele alındığında birçok problemi beraberinde getirdiği ve farklı amaçlar taşıdığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ulus-Devlet; Tarih Eğitimi; Ulusal Tarih Eğitimi; Küreselci Tarihçilik; Kimlik

Bu makale 2685 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

 

Powered By SOL INVICTUS