Kayseri Şer’iyye Sicillerindeki Örneklere Göre Osmanlı Dokuma İmalatçılığında Ön Sanayileşme

Kayseri Şer’iyye Sicillerindeki Örneklere Göre Osmanlı Dokuma İmalatçılığında Ön Sanayileşme

Hüsnü Yücekaya

Özet

On dokuzuncu yüzyıl öncesi, imalatçılık denildiğinde akla ilk gelen sektör dokuma sanayidir. Osmanlı imalatçılığı, üzerinde henüz bir uzlaşma sağlanamayan tartışmalı konulardan biridir. Osmanlı imalatçılarının, zamanın ve olayların değişimi karşısında, dönüşümlerini gerçekleştiremedikleri kanaati, bir kısım araştırmacılar tarafından paylaşılmaktadır. Bu makale çerçevesinde, Kayseri şer’iyye sicillerinden elde edilen kısmi delillerle en azından Kayseri açısından ön sanayileşmenin belirtileri ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ön sanayileşme; Dokuma sanayi; İmalat; Osmanlı tüccarı; Dokuma zanaatçısı.

Bu makale 2551 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

 

Powered By SOL INVICTUS