Hititlerde Devlet Gelirleri, Depolama ve Yeniden Dağıtım

Hititlerde Devlet Gelirleri, Depolama ve Yeniden Dağıtım

Esma Reyhan

Özet

Hitit Devleti’nin iktisadi sistemi; Polanyi’nin, “bir imparatorluğun başkentine haraçlar akar, oradan da eyaletlere gider” şeklinde tanımladığı “yeniden dağıtım sistemi” ile paralellik göstermektedir. Bu sistem toplumsal hiyerarşiye bağlıdır. Bir imparatorluğun başkentine haraçlar akar, oradan da eyaletlere gider. İncelememizde, Hitit İmparatorluğu’nda vergi gelirlerinin başkent Hattusˇ a’ya aktığına, oradan eyaletlere yeniden dağıtıldığına ve bu yönü ile Hitit idari yapısının “yeniden dağıtımcı merkeziyetçi bir sistem” olduğuna dair bir kavramsal çerçevenin ana hatlarını oluşturmaya çalıştık. Böylece Hitit İmparatorluğu’nun idari yapısını da değerlendirmek mümkün olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Hitit Devleti; Hitit Ekonomik Sistemi; Hitit Kanunları; Hitit Çiviyazılı Tabletler; Hitit Ritüel Metinleri; Hattusˇ a/Boğazköy.

Bu makale 2875 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

 

Powered By SOL INVICTUS