Şikago Üniversitesi Şarkiyat Enstitüsü’nde Muhafaza Edilen Eyyûbi ve Memluk Sikkeleri

Şikago Üniversitesi Şarkiyat Enstitüsü’nde Muhafaza Edilen Eyyûbi ve Memluk Sikkeleri

Warren C. Schultz

Özet

Nümizmatik bilminin, tarihe yardımcı bilimler arasında seçkin bir yeri vardır. Bazen rastgele ele geçen küçük bir sikke, ciltlerce kitapta yer almayan tarihi bilgilerin bir anda gün ışığına çıkmasını sağlar. Tarihi malzeme olarak son derece önem taşıyan sikkeler, aynı zamanda insan topluluklarının devletleşme sürecine girdiğinin de bir işaretidir. Çünkü para bastırmak hem geçmişte hem de günümüzde önemli bir hakimiyet sembolüdür. Kurulan bir devletin siyasi statüsü, ekonomik durumu, hakimiyet sahası, hakimiyet süresi, diğer devletlerle olan etkileşimi ve hattâ sanat ve estetik anlayışı ve düzeyi gibi pek çok unsur sikkelerden elde edilen değerli veriler arasında yer alır. Warren C. Schaultz, bu çalışmada Şikago Üniversitesi Şarkiyat Enstitüsü Müzesi’nde bulunan Eyyubî (1174-1250) ve Memluk (1250-1517) devletleri dönemine ait 47 adet sikkeyi belli açılardan tanımlamıştır. Bunun yanı sıra bu sikkelere, daha önce Eyyubî ve Memluk sikkeleri üzerinde en kapsamlı çalışmalardan birini gerçekleştiren Paul Balog katalogundaki benzerlerini de referans olarak göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Şikago Üniversitesi; Şarkiyat Enstitüsü; Eyyubiler; Memlukler; Sikkeler; Paul Balog.

Bu makale 2674 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

 

Powered By SOL INVICTUS