Russia’s Caspian Policy: Efforts to Hold Ground in a Contested Region

Russia’s Caspian Policy: Efforts to Hold Ground in a Contested Region

Fatma Aslı KELKİTLİ

Özet

Biyolojik ve doğal kaynaklarıyla ünlü dünyanın en büyük kapalı iç su kütlesi olan Hazar Denizi
uluslararası toplumun dikkatini Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla çekti. Azerbaycan, Kazakistan ve
Türkmenistan’ın bağımsız devletler olarak ortaya çıkmasıyla Hazar’a kıyıdaş devletlerin sayısı beşe
çıktı. Bundan kısa süre sonra Hazar Denizi’nin ganimetlerini paylaşma konusunda İran ve Rusya
da dahil olmak üzere kıyıdaş devletler arasında yoğun bir rekabet ortaya çıktı. Bu makale bu rekabeti
Rus perspektifinden ele alacaktır. Rusya kendi topraklarını bypass edecek alternatif petrol ve doğal gaz
boru hatlarının inşasını engellemek için aktif bir politika izlemiş, bütün kıyıdaş ülkeleri çok taraflı bir
güvenlik organizasyonu altında bir araya getirmeye çalışmış ve bölgesel bir çevre güvenliği çerçevesinin
kurumsallaşması üzerinde çalışmıştır. Makale bu hamlelerin başarısını değerlendirecek ve Rusya’nın
Hazar’daki pozisyonunu güçlendirmesine katkılarının boyutunu inceleyecektir.

Anahtar Kelimeler:

Bu makale 2139 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

 

Powered By SOL INVICTUS