GAZİ AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

GAZİ AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

Gazi Akademik Bakış Dergisi

Özet

1. Dergi Yayın Kurulu, biçim ve alanlar açısından uygun bulduğu yazıları konunun uzmanı
hakemlere (iki hakeme) gönderir, değerlendirmelerin ikisi de olumlu ise yayına
kabul edilir. Biri olumlu, diğeri olumsuz ise makale üçüncü bir hakeme gönderilir.
Yayınlanması için düzeltilmesine karar verilen yazıların, yazarları tarafından en geç 20
gün içerisinde teslim edilmesi gereklidir. Düzeltilmiş metin, gerekli görüldüğü durumlarda,
değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenebilir.
2. Gönderilen yazılar iki alan uzmanının “yayımlanabilir” onayından sonra, Yayın Kurulu’nun
son kararı ile yayımlanır. Yazarlar hakem ve Yayın Kurulu’nun eleştiri, değerlendirme
ve düzeltmelerini dikkate almak zorundadırlar.
Katılmadığı hususlar olması durumunda, yazar bunları gerekçeleri ile ayrı bir sayfada
bildirme hakkına sahiptir.
3. Hakem oluru alan makaleler, Yayın Kurulu tarafından derginin konu içeriği esas olmak
üzere, hakem raporlarının tamamlanma tarihlerine göre sıraya konarak yayınlanır.
4. Dergiye gönderilen yazılar yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmez.
5. Gazi Akademik Bakış Dergisi’nde yayımlanan makalelerdeki görüşler, yazarlarının
şahsi görüşleri olup; Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin resmî görüşü niteliğini taşımaz.

Anahtar Kelimeler:

Bu makale 2021 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

 

Powered By SOL INVICTUS