Devlet-içi Çatışmalarda Üçüncü Taraf Aktörler: Suriye İç Savaşında Türkiye’nin Rolü

Devlet-içi Çatışmalarda Üçüncü Taraf Aktörler: Suriye İç Savaşında Türkiye’nin Rolü

Fatma Anıl ÖZTOP

Özet

Bu araştırma, bölgesel düzeyde üçüncü taraf aktör olarak Türkiye’nin Suriye çatışma sahasına müdahalesine odaklanmaktadır. Bu yönde bir çalışma yapılmasının amacı, Türkiye’nin, mevcut veya muhtemel bir müdahalesinde, ulusal güvenlik algısının ne denli belirleyici olduğunu ve çatışmaya taraf olan diğer aktörlerin davranış ve yöntemlerinin de bu duruma ne derecede katkı sunduğunu ortaya koymaktır. Buna göre, bu çalışma Türkiye’yi müdahale etmede motive eden unsurlar ile Türkiye’nin kullanmış olduğu yöntemleri ve bu süreç içerisinde diğer aktörler ile etkileşimlerini açıklamaya çalışmaktadır. Mevcut çalışmanın sonucuna göre, Türkiye’nin müdahalesinde ulusal güvenlik olgusu kilit faktör olmakla birlikte; Türkiye’nin stratejileri ile müdahale yöntemleri, diğer üçüncü taraf aktörlerin davranışları ve çatışmanın dinamikleri çerçevesinde değişim göstermektedir.

Anahtar Kelimeler:

Bu makale 1948 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

 

Powered By SOL INVICTUS