Siyasal Gelişme Perspektifinin Bir Analizi

Siyasal Gelişme Perspektifinin Bir Analizi

Fatma AKKAN GÜNGÖR

Özet

Siyasal gelişme sürecinin demokrasiye doğru ilerlemesi anlamında, gelir ve demokrasi, siyasal kurum¬lar ve karşılaştırmalı gelişme, anayasal düzen ve demokrasi, siyasal kültür ve gelişme ve siyasal katılma ve ekonomik gelişme düzeyi ilişkisi karşılaştırmalı siyasette önemli olarak görülmektedir. Bu bağlamda siyasal gelişmeyi tanımlamaktansa siyasal gelişmeyi anlamak için hangi unsurların bilinmesi gerektiği önem taşımaktadır. Böylece siyasal gelişmeyle ilgili bir analizde tanımdan kaçınılmalı ve siyasal geliş¬meyle ilgili olarak seçilen başlıklarla siyasal gelişmenin içeriği verilmeye çalışılmalıdır.

Anahtar Kelimeler:

Bu makale 2055 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

 

Powered By SOL INVICTUS