Türkiye’nin Politik, Askeri, Sosyal ve Ekonomik Güvenliği Açısından Suriye Krizinin İncelenmesi

Türkiye’nin Politik, Askeri, Sosyal ve Ekonomik Güvenliği Açısından Suriye Krizinin İncelenmesi

Sertif DEMİR , Muzaffer Ercan YILMAZ

Özet

Bu çalışma, devam eden Suriye krizinin Türkiye’nin güvenliğini nasıl etkilediğini analiz etmektedir. Çalışma, özellikle Arap Baharı kapsamında genel olarak Orta Doğu, spesifik olarak ise Suriye ile başlamaktadır. Ardından Suriye’de yaşanan krizin Türkiye’ye yönelik güvenlik etkileri politik, askeri, sosyal ve ekonomik bağlamda ayrıntılı bir biçimde irdelenmektedir. Çalışma, Türkiye üzerindeki ağır etkilerinden dolayı, Suriye krizinin İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinden bu yana Türkiye’nin güvenliğini etkileyen en ciddi sorun olduğu sonucuna ulaşmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Suriye Krizi, Türkiye, güvenlik, göçmenler, ekonomik güvenlik

Bu makale 1534 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

 

Powered By SOL INVICTUS