İran-Irak Savaşı: Türkiye Sınırlarında Terörizme Etkisi

İran-Irak Savaşı: Türkiye Sınırlarında Terörizme Etkisi

Seçil ÖZDEMİR

Özet

1980’de İran- Irak arasında sekiz yıl sürecek ve etkileri 21. yüzyılda devam edecek savaş başlamıştır. Türkiye, sınır komşuları arasındaki savaştan ve sonuçlarından çok yönlü olarak etkilenmiştir. Savaş sürecinde Türkiye’nin doğu ve güney doğu sınırlarında terörizm gelişmiştir. Türkiye’nin bölgesel etkisi terörizm problemi ile çevrelenmiştir. Savaş süreci bu durumun oluşmasına alt yapı sağlamıştır. 1978’de kurulan PKK (Partiyi Kargeranı Kürdistan) terör örgütü Türk Silahlı Kuvvetleri’ni hedef alan saldırılarına 1984’te başlamıştır. Bu süreçte ise PKK, Türkiye’nin komşuları İran-Irak- Suriye sınırlarında kurduğu kamplarda ve Lübnan’da gelişme imkanları bulmuş, savaş koşullarının oluşturduğu sıkıntılı süreçte Türkiye sınırlarına sızmayı başarmıştır. İran-Irak Savaşı bittikten sonra ise Türkiye’nin güvenliğine yönelik bu tehdit ortadan kalkmamıştır. Sonucunda Türkiye dahil olmadığı bir savaşın etkilerini sadece siyasi, sosyal, ekonomik yönleriyle değil sınırlarında gelişen terörizm sorunu ile uzun vadeli bir tehdit olarak yaşamıştır. Bu çalışmada İran-Irak Savaşı’nın temel çerçevesi, savaş süresince Türkiye’nin savaşın taraf¬larına yönelik tutumu ve savaşın Türkiye’nin sınırlarında terörizmin yerleşmesine etkileri değerlendi¬rilmiştir. Çalışmada dönemin Türk Basını, Batılı ülkelerin medya kaynakları ve bazı arşiv kayıtları incelenmiştir; Bununla birlikte dönem siyasetçilerine ait basına yansıyan demeçler, hatırat niteliğindeki eserlerden çalışmanın iddiasını ve içeriğini kuvvetlendirmek için faydalanılmıştır. Buna ek olarak konu kapsamında literatürde bulunan eserler araştırmanın geliştirilmesi için kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çatışma, Orta Doğu, İran- Irak Savaşı, PKK, Terörizm

Bu makale 2544 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

 

Powered By SOL INVICTUS